CIRCULAR ECONOMY

วิถี GC และการส่งต่อขยายวง Circular Living

1 กรกฎาคม 2562… Kick Off -Circular Living Symposium 2019 จุดประกายความคิดการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องอนาคตโลกใบนี้ร่วมกัน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (GC Circular Living)

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution)ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ GC ได้มีการนำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้ยาวนานที่สุดเช่น

การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร (Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธ การใช้)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used Plastic) ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566)

การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในการเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ถือเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้สินค้ารีไซเคิลและอัพไซเคิล พร้อมร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE จัดทำโครงการ Upcycling SE เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกร่วมกับชุมชน โดยการแปรรูปขยะขวดพลาสติกด้วยนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและของใช้แฟชั่นจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Upcycling by GC  อีกด้วย

เครื่องหมายการค้า Upcycling by GC กำลังทำหน้าที่ในสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ราคาเท่าๆสินค้าเดียวกันในห้างฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนจับต้องได้ง่ายมาก พร้อมมี Story การใช้ขยะขวดPET มาผสมผสาน มีทั้งเสื้อของ GC เอง เนคไทกับจิม ทอมป์วัน คอลเลกชันใหม่ของเสื้อ ARROW โดยใช้วัสดุ GC UPCYCLING รวมถึงจีวรพระ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และชุมชนในพื้นที่ เสริมความใกล้ชิดให้ขยายวงกว้างด้วยการทำงานกับเจมส์ จิ นักแสดง(คลิกภาพชมบางส่วนของละครเกมส์เสน่หา) ส่งผลให้คนจำนวนมากเข้าใจเรื่องความจำเป็นในการคัดแยกขยะ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ใช้พลาสติก รีไซเคิลมาทำเป็นเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่งในการร่วมวิ่งกับพี่ตูนครั้งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้

“GC ยังให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี และจัดการอย่างเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย GC ได้แสวงหาพันธมิตรด้านต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงอย่างครบวงจร และได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนในการจัดหา คัดแยก บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว”

สุพัฒนพงษ์ ขยายความเพิ่มเติมในการร่วมกับ ALPLA ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE แห่งแรกของประเทศไทย โดยจะสรุปผลการศึกษาและเดินหน้าตัดสินใจการลงทุนในต้นไตรมาส 3 นี้

“จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการสร้าง และต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังร่วมในการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย”

เบิร์นด์ วาคเทอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่าถึงแอลพลา เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี โดยมีฐานการผลิตกว่า 178 แห่งทั่วโลก ใน 46 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ประเภทวัสดุ PET และ HDPE ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรปและละตินอเมริกา

“การร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย แอลพลาจะช่วยสนับสนุนให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ GC มีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับประเทศและภูมิภาค”

บรรยากาศบางส่วนของงาน GC Circular Living Symposium 2019

GC สนับสนุนให้ทุกคนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างไลฟ์สไตล์ แบบ GC Circular Living ที่มีการปรับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าซึ่งทุกคนสามารถทำได้ ทั้งการ คัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การใช้ผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลหรืออัพไซเคิลด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน

เนื้อหาเกี่ยวข้อง

 

You Might Also Like