Browsing Category

NEXT GEN

NEXT GEN

Paboco แบรนด์ขวดกระดาษในมือผู้บริโภคทุกคน

9 ธันวาคม 2562…จากขวดกระดาษผลิตภัณฑ์ความงามลอรีอัล และเบียร์คาร์ลสเบอร์ Paboco บริษัทผู้ผลิตขวดกระดาษ เสนอความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ การออกแบบและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

Continue Reading

NEXT GEN

 Mission Green 2020 เอไอเอสปักหมุดยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย รับ-ส่งต่อ E-Waste กำจัดถูกวิธี

8 ธันวาคม 2562…ในฐานะ Digital Life Service Provider เอไอเอสทำหน้าที่นำเทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้คนไทยทุกวัยแล้ว การดำเนินธุรกิจแบบเติบโตทุกภาคส่วน (Stakeholder) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ประเดิมเป็นแกนกลางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธีและยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 ธันวามคม 2562… ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ตำแหน่งและความรับผิดในขณะนั้นคือ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Delivery Unit: PMDU), คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.), ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  เคยเขียนถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

TRBN พื้นที่กลางส่งเสริมทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

3 ธันวาคม 2562…ภาคเอกชนผนึกกำลังผ่านเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) จุดประกาย “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ

Continue Reading

NEXT GEN

มธ. ดึง UN คุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

2 ธันวาคม 2562…SDGs เป้าหมาย 5 Gender Equality ซึ่งมธ.นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคเอเชีย ร่วมป้องกันและขจัดปัญหา ภายใต้แนวคิด “TU Say No To Sexual Harassment on Campus. We are ‘Generation Equality’.”สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

NEXT GEN

นักลงทุนหนุนเกษตรกรที่มีจริยธรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนตลาดออนไลน์

29 พฤศจิกายน 2562…ข้างต้น เกษตรกรปลูกข้าวที่หมู่บ้าน Bontomanai Bantaeng ใน Sulawesi ใต้อินโดนีเซีย ซึ่งเหล่านักลงทุน หันมาหนุน Market-Place ออนไลน์ระดับ Global เพื่อเกษตรกร มีจริยธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

NEXT GEN

กลุ่ม Millennial & Gen Z เชื่อว่า บริษัทควรลงทุนเพื่อพัฒนาสังคม

26 พฤศจิกายน 2562… 15 แบรนด์ ทำ CSR ประสบความสำเร็จ ได้ทั้งเงิน&สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค  ซึ่งการทำ CSR ช่วยให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

Continue Reading

NEXT GEN

เกษตรกรรุ่นใหม่ ผลิตอาหารอินทรีย์ รับเทรนด์สุขภาพคนเมือง&ตลาดโลก

 21 พฤศจิกายน 2562 – ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนแนวคิดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

Continue Reading