Browsing Category

NEXT GEN

NEXT GEN

Starbucks กำจัดหลอดพลาสติกในญี่ปุ่น เริ่มมกราคม 2020

23 ธันวาคม 2562…Starbucks Coffee Japan, Ltd. ประกาศว่าจะกำจัดหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 200 ล้านหลอดต่อปี จากเกือบ 1,500 ร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น และเริ่มจัดหาหลอดกระดาษให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2020

Continue Reading
NEXT GEN

9 วิธีรับมือ เมื่อเด็ก ๆ ถูก Bullying ที่โรงเรียน

20 ธันวาคม 2562… จากสถิติของกรมสุขภาพจิต ในปี 2561 มีนักเรียนไทยโดนกลั่นแกล้ง หรือ Bully ในโรงเรียนสูงถึง 600,000 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 40% มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากญี่ปุ่น

Continue Reading

NEXT GEN

เทรนด์ ESG น่าจับตามองในปี 2020

16 ธันวาคม 2562… แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ความต้องการความโปร่งใส และปัจจัยทางสังคม นับเป็นเทรนด์ เป็นความเสี่ยงด้าน ESG โอกาสสำหรับนักลงทุนสถาบันจะชัดเจนขึ้น

Continue Reading

NEXT GEN

 Voice of The Next Generation  เสียงเล็ก ๆ จากเด็ก ๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนช่วยกันดูแลโลก

13 ธันวาคม 2562…ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังห้อมล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะหันไปทางไหน เรามักจะเจอกับปัญหาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ขยะล้นเมือง ขยะลอยในแม่น้ำ และทะเล หรือแม้แต่ภัยพิบัติธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้น ทั้งระดับน้ำที่ท่วมสูง แต่กลับเกิดภัยแล้งเร็วและรุนแรงกว่าเดิม เหตุการณ์แผ่นดินไหว ตลอดจนไฟป่าที่ทำลายป่าไม้ที่มีน้อยอยู่แล้วให้เหลือน้อยลงไปอีก

Continue Reading

NEXT GEN

StartUp สามารถระบุตัวชี้วัด “เงินที่บริจาคไปคุ้มค่าหรือไม่ “

11 ธันวาคม 2562…หลังเราบริจาค มักจะขาดข้อมูลให้ไปแล้วนำไปใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด? หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร “ซึ่งสร้างผลกระทบสูง” พวกเขาไม่เคยได้รับข้อมูลว่า วิธีใดที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ

Continue Reading

NEXT GEN

Paboco แบรนด์ขวดกระดาษในมือผู้บริโภคทุกคน

9 ธันวาคม 2562…จากขวดกระดาษผลิตภัณฑ์ความงามลอรีอัล และเบียร์คาร์ลสเบอร์ Paboco บริษัทผู้ผลิตขวดกระดาษ เสนอความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ การออกแบบและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

Continue Reading

NEXT GEN

 Mission Green 2020 เอไอเอสปักหมุดยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย รับ-ส่งต่อ E-Waste กำจัดถูกวิธี

8 ธันวาคม 2562…ในฐานะ Digital Life Service Provider เอไอเอสทำหน้าที่นำเทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้คนไทยทุกวัยแล้ว การดำเนินธุรกิจแบบเติบโตทุกภาคส่วน (Stakeholder) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ประเดิมเป็นแกนกลางกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธีและยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 ธันวามคม 2562… ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ตำแหน่งและความรับผิดในขณะนั้นคือ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Delivery Unit: PMDU), คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.), ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  เคยเขียนถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue Reading