Browsing Category

ACTIVITIES

ACTIVITIES

บางแบรนด์เร่งทำอะไรกันบ้าง? ช่วง 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม 2562…กองบรรณาธิการ SD Perspectives จับประเด็นปัญหาที่ภาคธุรกิจจำนวนมากเร่งเครื่องกันอยู่คือ การ “คัด แยก” สิ่งของที่ทิ้งให้ถูกที่ เพื่อไม่ให้เป็น “ชยะ” โดยยังต้องเร่งสร้างการรับรู้ และสร้างให้เกิด Lifestyle Sustainability

Continue Reading

ACTIVITIES

นิสสันบ่มเพาะผู้นำ&ผู้ประกอบการ Genใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล

20 พฤศจิกายน 2562…นักเรียนนำเสนอแผนธุรกิจออนไลน์ จากที่ได้เรียนรู้ในค่ายพัฒนาทักษะ 2 วันเต็ม นิสสันมุ่งถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

Continue Reading

ACTIVITIES

ชื่อผลงาน : “ความเป็นคน” ในเชื้อชาติ และในสิ่งแวดล้อม

16-17 พฤศจิกายน 2562…ก่อนที่กองบก. SD Perspectives จะแลกเปลี่ยนมุมมองกัน เรามาดูงานศิลปะภาพถ่ายดีเด่น และภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากเวที “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award” 2562 โดยมูลนิธิเอสซีจี

Continue Reading

ACTIVITIES

เด็ก ๆ“บ๋าย บาย…พลาสติค”ผลงานชนะอยู่บนกระเป๋าผ้า Sabinie

15 พฤศจิกายน 2562 : พิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จัดประกวดวาดภาพระบายสี “บ๋าย บาย…พลาสติค กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #ZeroPlastic”

Continue Reading

ACTIVITIES

บ้านคิดส์มิตรฉัน (Kids’ Mission) Co-creation สังคม & สิ่งแวดล้อมในไซต์ก่อสร้าง

5 พฤศจิกายน 2562… พัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นความร่วมมือระหว่างเอสซี แอสเสท กับผู้รับเหมา และพันธมิตรต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อก่อสร้างโครงการภายใต้แนวคิด Zero waste

Continue Reading

ACTIVITIES

ความท้าทาย สร้างความร่วมมือ ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ @ ถนนพหลโยธิน 


28 ตุลาคม 2562 …เอไอเอส จัดบิ๊กเดย์ “กรีน พหลโยธิน” จับมือองค์กรพันธมิตรเส้นถนนพหลโยธิน ร่วมรณรงค์ ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

Continue Reading

ACTIVITIES

KTIS กลุ่มน้ำตาลรายใหญ่ผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อย

26-27 ตุลาคม 2562… เริ่มเดินหน้าโครงการผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อย (Pulp Mold) มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ของบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด หรือ EPAC ซึ่ง KTIS ถือหุ้น 100%

Continue Reading