Browsing Category

ACTIVITIES

ACTIVITIES

ร่วมสร้าง Lifestyle Sustainability ผ่านเครื่องมือการประกวด

16 กันยายน 2563… น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย เงื่อนไขเวทีนี้เป็นคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนมูลนิธิกรุงศรี “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการ

Continue Reading

ACTIVITIES

กลุ่มซีไอเอ็มบี ปลุกกระแสสังคมที่ยั่งยืน ชวนประชาชนร่วม สัมมนาออนไลน์ฟรี! The Cooler Earth Sustainability Summit

3 กันยายน 2563…คุยกัน 8 หัวข้อ 8 สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมเจตนารมณ์ในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

Continue Reading

ACTIVITIES

เมืองไทย“สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู” หนุนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3 กันยายน 2563…หวังจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกครั้ง

Continue Reading

ACTIVITIES

Financial Literacy 1 ใน CRM @เคทีซี พราว-ยูเนี่ยนเพย์ “บริหารเงิน เสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้สมาชิก”

28 สิงหาคม 2563…Financial Literacy ไม่ใช่เพียง 1 ใน CSR สอนออมเงิน บริหารเงิน ใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าให้เด็กและเยาวชน แต่การที่เป็น 1 ใน CRM ยิ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า แบรนด์อยู่ใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ แม้กระทั่งการอยากลองมีอาชีพเสริม

Continue Reading

ACTIVITIES

ภายใต้เครือซีพี.บางส่วน ผนึกโมเดล CSR โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่,วางฐานทำร้านค้าปลีกรายย่อย @สระแก้ว

15 สิงหาคม 2563…มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นแกนหลักในการทำงานตั้งแต่ปี 2532 โดยซีพีเอฟให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ พันธุ์ไก่ อาหารไก่ ให้แก่ทุกโรงเรียนในปีแรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่และสัตวบาลให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการ แก่คุณครูและนัก เรียน

Continue Reading

ACTIVITIES

หน้ากากอนามัย และ Face Shield ยังเป็นที่ต้องการ

10 สิงหาคม 2563…บ้านปูฯ ร่วมผลิตหน้ากาก Mask for Blood Hero แจกฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ ส่วนปตท.สผ. มอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้สถานศึกษา

Continue Reading

ACTIVITIES

แจกสูตรทำกินเองที่บ้าน “มัฟฟินฟักทองข้าวหอมนิลออร์แกนิก”

8 สิงหาคม 2563… สุขภาพที่ดีใคร ๆ ก็อยากมี ถ้าตั้งใจเริ่มต้นเองก็อาจจะไม่ยากเกินไปนัก บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ และสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างการแข็งแรง พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง

Continue Reading

ACTIVITIES

การดูแลสิ่งแวดล้อมในบริบทแตกต่าง แต่เป้าหมายเดียวกัน

6 สิงหาคม 2563…ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ ซีพีเอฟ คืนสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน วาโก้และเซ็นทรัลพัฒนา ชวนทิ้งบราเก่านำไปทำลายอย่างถูกวิธี

Continue Reading

Pin It on Pinterest