Browsing Tag

ESG Age

ACTIVITIES

ทำเรื่องสังคม ให้สำคัญ @ SOCIAL VALUE MATETRS 2020 : Bangkok

21 กันยายน 2563… ด้วยกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการ ประเมินติดตามสู่การดำเนินงานแบบมุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ในอีก 10 ปีข้างหน้า

Continue Reading

NEXT GEN

Gen Z เห็นปัญหา สถานะ และความหวังต่อสังคมที่พวกเขาต้องการ

21 กันยายน 2563… Gen Z คือประชากรที่เกิดปี 2538-2553 ดูมือถือแท็บเล็ตตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ เข้าเน็ตครั้งแรกตอนเรียนอนุบาลดูการ์ตูน แล้วหลายคนเติบโตมาพร้อมคำว่า Cyberbullying หวังลด Cyberbullying ให้สังคมอนาคตที่เขาต้องอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบส่วนรวม และเคารพต่อสิทธิผู้อื่น Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

Elon Musk ร่วมบุกเบิกระบบหมุนเวียนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

19-20 กันยายน 2563…มีความคิดมากมายเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และศักยภาพที่มีมหาศาลสําหรับการรีไซเคิล และการนํามาใช้ใหม่

Continue Reading

NEXT GEN

“ยกเว้นภาษีเงินได้” นิติบุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 11 ประเภท

18 กันยายน 2563…ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่388)ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

Continue Reading

CSR

Organic X Circular Living โดย GC และ ปฐม ออร์แกนิก

17 กันยายน 2563… เกิด Rayong Organic Living ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก โดยรายได้ที่ขายสินค้าทุกชนิด 10% มอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ร่วมสร้าง Lifestyle Sustainability ผ่านเครื่องมือการประกวด

16 กันยายน 2563… น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย เงื่อนไขเวทีนี้เป็นคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนมูลนิธิกรุงศรี “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการ

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี ชวนคนไทยปรับไลฟ์สไตล์ช่วยลดโลกร้อน ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด “ลดโลกร้อน เริ่มที่เรา”

15 กันยายน 2563…จากความเคยชินในชีวิตประจำวัน ทั้งการเปิดไฟ-เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ เปิดแอร์เย็นฉ่ำต่ำกว่า 23 องศา เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทุกครั้ง หรือแม้กระทั่งสั่งอาหารก็ขอเผื่อ ทั้งหมดนี้ถ้าเปลี่ยนได้ เท่ากับเราได้ช่วยลดโลกร้อน เทียบเท่าปลูกต้นโกงกางมากถึง 1 ไร่

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ส่งน้ำใจต่อสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับชุมชนใน 8 ประเทศ

14 กันยายน 2563…เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกกำลังประสบความยากลำบากในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา รวมถึงประเทศไทย

Continue Reading

Pin It on Pinterest