TALK

เผยหลักสำคัญ 3 ประการ แนวคิดเศรษฐกิจใหม่แบบ SUSTAINOMY

13 มีนาคม 2567…เป็นแนวคิดที่ ปิยะชาติ (อาร์ม) อิศรภักดี CEO BRANDi and Companies กับแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งไปพร้อมกับยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์และดูแลสิ่งแวดล้อม

ปิยะชาติ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “The New Global Economy: Making Capitalism Work for the Environment and Communities” ที่งาน Economist Impact’s 3rd annual Sustainability Week Asia

แม้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันจะสร้างผลประโยชน์มากมายให้กับมนุษยชาติ ผลประโยชน์เหล่านั้นไม่สามารถเทียบได้เลยกับผลเสียที่ระบบเศรษฐกิจสร้างขึ้น อาทิ ความไม่เป็นธรรมในการกระจายความมั่งคั่ง สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ย่ำแย่ลง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืน จึงเป็นที่มาของแนวคิดใหม่ของปิยะชาติคือ “Sustainomy

“Sustainomy เป็นแนวคิดที่มุ่งสร้างนิยามใหม่ของระบบทุนนิยมที่ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่กับผลตอบแทนทางการเงิน แต่รวมถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วย  ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นประเด็นที่จะได้รับความสำคัญ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่อย่าง Sustainomy”

 

ปิยะชาติ บนเวที Economist Impact’s 3rd annual Sustainability Week Asia

หลักสำคัญ 3 ประการของ “Sustainomy” ได้แก่

1.เติบโตมากกว่าผลกำไร: ขยายคำจำกัดความของการเติบโตให้ครอบคลุมไม่เพียงแต่ด้านการมั่งคั่ง (Prosperity) แต่รวมถึงยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน (People) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ด้วย
2.สร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล: ส่งเสริมองค์ประกอบของเศรษฐกิจที่มีความสมดุล โดยมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมที่มีมาอยาวนานและมีความมั่นคง (เศรษฐกิจจริง — Real Sector) และอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม แต่มีความผันผวน (เศรษฐกิจเสมือน — Virtual Sector) ที่เหมาะสม
3.เสริมความแข็งแกร่งให้กับ “ตรงกลาง”: ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มชนชั้นกลาง ในการขับเคลื่อนทางออกใหม่ที่ยั่งยืน

ปิยะชาติกล่าวในตอนท้ายว่า Sustainomy จะสามารถเกิดเองได้ผ่านไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ทำแนวคิดนี้อย่างธรรมชาติ ไม่ใช่การถูกบังคับด้วย Regulator อีกทั้งต้องมี “ความร่วมมือ” คือปัจจัยสำคัญ โดยทั้งภาคองค์กรและตลาด ต้องเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจภาพใหญ่ จึงจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจใหม่ที่แท้จริง และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน

 

You Might Also Like