ACTIVITIES

กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

22 ตุลาคม 2561…โลก และนักลงทุนระดับโลกขอบคุณ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ จะปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   

ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย Mr. Joris Dierckx(ที่ 3 จากซ้าย) Regional Head for Southeast Asia, CEO for BNP Paribas Singapore และ Mr. Antoine Gustin (ที่ 2 จากซ้าย) CEO for BNP Paribas Bangkok ร่วมฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นธนาคารแรกของไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่องเกี่ยวข้อง

You Might Also Like