ACTIVITIES

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ หนุนการศึกษาเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

21 มกราคม 2563…เงินทุนการศึกษาดังกล่าว มาจาก จากการจัดกิจกรรม “2019 Krungsri Consumer Running Program Better Change x Better Chance เปลี่ยนอีกขั้น เพื่อฉันที่ดีกว่า


ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล มอบทุนการศึกษาจำนวน 700,000 บาท เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้แก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ร่วมงานในภาพประกอบด้วย บุญธนะ แสนเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการสื่อสารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและสื่อดิจิทัล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ฐิติพล ธนะแพทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรีชัชพล สว่างโชติ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ศูนย์สันติวิธี

 

You Might Also Like