Browsing Tag

CSR

CSR

Organic X Circular Living โดย GC และ ปฐม ออร์แกนิก

17 กันยายน 2563… เกิด Rayong Organic Living ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก โดยรายได้ที่ขายสินค้าทุกชนิด 10% มอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ร่วมสร้าง Lifestyle Sustainability ผ่านเครื่องมือการประกวด

16 กันยายน 2563… น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย เงื่อนไขเวทีนี้เป็นคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนมูลนิธิกรุงศรี “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการ

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ส่งน้ำใจต่อสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับชุมชนใน 8 ประเทศ

14 กันยายน 2563…เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกกำลังประสบความยากลำบากในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลกระทบวงกว้างต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา รวมถึงประเทศไทย

Continue Reading

ACTIVITIES

เมืองไทย“สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู” หนุนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3 กันยายน 2563…หวังจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกครั้ง

Continue Reading

ACTIVITIES

ภายใต้เครือซีพี.บางส่วน ผนึกโมเดล CSR โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่,วางฐานทำร้านค้าปลีกรายย่อย @สระแก้ว

15 สิงหาคม 2563…มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นแกนหลักในการทำงานตั้งแต่ปี 2532 โดยซีพีเอฟให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ พันธุ์ไก่ อาหารไก่ ให้แก่ทุกโรงเรียนในปีแรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่และสัตวบาลให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการ แก่คุณครูและนัก เรียน

Continue Reading

ACTIVITIES

หน้ากากอนามัย และ Face Shield ยังเป็นที่ต้องการ

10 สิงหาคม 2563…บ้านปูฯ ร่วมผลิตหน้ากาก Mask for Blood Hero แจกฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ ส่วนปตท.สผ. มอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้สถานศึกษา

Continue Reading

ACTIVITIES

ดีแทค+มูลนิธิรักบ้านเกิด เฟ้นหาเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการส่งออก

27-28 กรกฎาคม 2563…เปิดรับสมัครแล้ว โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านปีนี้เกิด ปี 2563 ซึ่งปีที่ 12 ยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับเกษตกรสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ทีเอ็มบี และธนชาต สร้างพลังขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม

27-28 กรกฎาคม 2563…สร้างสรรค์โครงการพิเศษ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เยาวชน และชุมชน ชวนคนไทยช่วยคนไทย เพื่อรวมพลังก้าวผ่านวิกฤต COVID -19 ไปด้วยกัน

Continue Reading

Pin It on Pinterest