ACTIVITIES

เอสซีจี คว้า UN Women 2022 Thailand WEPs Awards 


4 พฤศจิกายน 2565…จันทนิดา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี รับรางวัล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม จากโครงการ “พลังชุมชน” ที่สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชน ด้วยการให้ความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้พึ่งพาตนเอง ลดเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

เอสซีจีริเริ่มโครงการ “พลังชุมชน” ตั้งแต่ปี 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขยายการค้าขาย จนประสบความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจ สามารถปลดหนี้ สร้างรายได้มั่นคง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ทั้งเกิดเป็นเครือข่ายแบ่งปันความรู้ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง ปัจจุบัน มีผู้หญิงร่วมโครงการกว่า 400 คน จาก 14 จังหวัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กว่า 850 รายการ และส่งต่อความรู้ให้ชุมชนอื่นๆ ได้อีก 10,200 คน ทั้งนี้ เอสซีจีตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 50,000 คน ภายในปี 2573

ตัวอย่างผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาตนเองตามแนวคิด พลังหญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Women Empowerment) จากโครงการดังกล่าว เช่น

-เกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จ.ลำปาง สร้างสรรค์ขนมคุกกี้ไส้สับปะรดเป็นรูปไก่ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของลำปาง และได้เสริฟให้ผู้นำเวทีการประชุม APEC 2022 Thailand
-ฟ้าเสรี ประพันธา จ.อุบลราชธานี  เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรท้องถิ่น เช่น แปรรูปเม็ดกระบกหรืออัลมอนต์ป่าเมืองไทยให้มีหลายรสชาติ นำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำเป็นน้ำพริกขายออนไลน์ทั่วประเทศ ปัจจุบันเป็นประธานบริษัท ไร่นาฟ้าเอ็นดู จำกัด มีรายได้เฉลี่ยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
-มัจฉา สุดเต้ จ.อุบลราชธานี แปรรูปก๋วยจั๊บเส้นสด อาหารพื้นถิ่นของอุบลราชธานี ให้มี 20 รสชาติ ผ่านมาตรฐาน อย. จำหน่ายทั่วทุกภาค
-เสาวลักษณ์ ทองก๊วย คนพิการที่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็น แต่ไม่ยอมแพ้ ทำช็อคโกแกต สร้างแบรนด์ AsLi  และเป็นครูสอนอาชีพให้คนพิการ สร้างแรงบันดาลใจให้มีพลังลุกขึ้นสู้

ผู้อยู่เบื้องหลังพลังชุมชน

โครงการพลังชุมชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก้าวข้อจำกัดต่าง ๆ มีอาชีพ สร้างรายได้ และลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG 4 Plus ของเอสซีจี “มุ่ง Net Zero 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” ยึดหลักเชื่อมั่น โปร่งใส ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดีขึ้น

 

You Might Also Like