Browsing Tag

Purpose

ACTIVITIES

BTSG ออก Green Bonds รายแรกในไทย ปลาย พ.ค. นี้

7 พฤษภาคม 2562…สู่ ESG Age เน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ เสนอขายในระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ค. 2562

Continue Reading

TALK

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย “นโยบาย HR ของ SET ไม่ใช่ One Size Fits All”

7 พฤษภาคม 2562…ตลท.มุ่งหวัง คนในองค์กรประสบความสำเร็จในแต่ละหน่วย แต่ละสายงาน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถเจรจาโต้ตอบผู้เกี่ยวเนื่องกับตลท.ได้ในแต่ละเรื่อง โดยเป็นองค์กรเปิดรับความเปลี่ยนแปลง ไม่มีคำว่าคนใน คนนอก เพราะทุกคนมีจุดเด่นเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อสู่การเป็น Hub ตลาดทุน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ตลาดสดมีสินค้า Innovation พัฒนาโครงสร้างโมเลกุลใหม่ “หลอดย่อยสลาย”

6 พฤษภาคม 2562…หลายคนเคยซื้อของที่ตลาดสดครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่? ส่วนตัวไปทุกวัน ซื้อของทำอาหาร ส่วน ไข่ไก่ พริกไทย ฯลฯ ก็ซื้อที่ร้านโชว์ห่วยในตลาด แล้วเห็นเต็มๆ หลอดรักษ์โลก หน้าร้าน(คงเท่าหัว Shelves ในซูเปอร์)

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. แชร์คลิป “3 ขบวนชวนเสี่ยง”

29 เมษายน 2562…เตือนสติก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล “เสี่ยงสูง” แต่ก็ “รับผลตอบแทนสูง” รวม “อาจเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนไป” จึงเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

Continue Reading

ACTIVITIES

คอมพ์เสีย/ไม่ใช้แล้ว  ช่วยบริจาคให้คนพิการ

15 เมษายน 2562…เป้าหมายต้องการให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ในพื้นที่ถิ่นห่างไกลในชนบท   ได้รับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ดี) ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี  2562

Continue Reading

ACTIVITIES

SYS ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม “สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ”

8 เมษายน 2562…กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้นโยบายของ SYS ที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ประเทศไทยมี “นักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ! ”

6 เมษายน 2562…องค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยมีนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์” รณรงค์ยับยั้งนักดื่มเยาวชนไทยก่อนวัย ผ่านกิจกรรมละครการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

Continue Reading

Pin It on Pinterest