ACTIVITIES

แม็คโคร ฮ่วมใจ๋ ต้านภัยฝุ่น PM 2.5

7 เมษายน 2562…แจกฟรี หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 กว่า 10,000 ชิ้น เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังไม่มีหน้ากากสวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่น

จากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ต้องพบกับปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในขั้นวิกฤต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ ด้วยความห่วงใยสุขภาพประชาชนชาวเชียงใหม่

สิรินาถ วงศ์อรินทร์ ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานแม็คโคร แจกหน้ากากอนามัย N95 จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังไม่มีหน้ากากสวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่น โดยจะทำการแจกพร้อมกันที่แม็คโครสาขาเชียงใหม่ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ) สาขาหางดง และสาขาแม่ริม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 

 

You Might Also Like

Pin It on Pinterest