ACTIVITIES

กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ @ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

13 สิงหาคม 2565…สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับภาครัฐ – ท้องถิ่น และภาคประชาชน เปิดโครงการ “กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ” ชวนนักท่องเที่ยวเยือนเชียงรายในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากและอากาศเย็นสบาย หวังเติมความสุขให้นักท่องเที่ยว ควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด พร้อมด้วย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย, วิสูตร บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย ร่วมเปิดโครงการ “กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ”

จุดเด่นของเขียงรายคือภูมิประเทศมีความสวยงาม และภูมิอากาศที่เย็นสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ กรมอุตุฯได้พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ซึ่งอากาศจะเย็นลงและยาวนาน ยิ่งทำให้เชียงรายมีความน่าสนใจมาก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และชาวเชียงรายได้ร่วมกันสร้างอีเวนท์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงราย

ในโครงการ “เชียงรายกรีนซีซั่น” เป็นการดึงความน่าสนใจในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ธรรมชาติ ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่และอากาศเย็นสบาย มานำเสนอและสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนอกเหนือจากชาวเชียงรายทุกคนจะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวแล้ว ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้จังหวัด ทั้งภาคการท่องเที่ยว สินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองอีกด้วย

โดยหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงรายคือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเกิดกลไกเศรษฐกิจในมิติการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวเชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ทั้งความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติและ กิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของรถฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของไร่ ร้านอาหาร ร้านชาไทย และลานกิจกรรม โดย “เชียงรายกรีนซีซั่น” เป็นช่วงเวลาที่ทั่วทั้งสิงห์ปาร์ค เชียงรายจะเขียวชอุ่มแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็จะพบความสดชื่น ความสวยงามของธรรมชาติ อากาศที่ดี และหลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลง เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวต่อเนื่องจนถึงต้นปี ซึ่งสิงห์ปาร์ค เชียงราย จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2 งาน คือ Farm Festival on the Hills เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และ International Balloon Fiesta เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

 

You Might Also Like