Browsing Tag

Sustainability

SD DAILY

ความต่อเนื่องน่านแซนด์บอกซ์ ล่าสุดโดยมูลนิธิกสิกรไทย x มข. พัฒนายาจากพืช

1 กันยายน 2566…โครงการน่านแซนด์บอกซ์ หากเป็นแบรนด์จะถูกนึกถึงเรื่องความพยายามฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้มากขึ้นทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอดีตที่เคยสร้างความเสียหายคือป่าต้นนำ้

Continue Reading

SD DAILY

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified

25 สิงหาคม 2566…มาตรฐานอาคารสีเขียวระดับโลก ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค นำเทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

กทม. x GC เปลี่ยนกองขยะอ่อนนุช 55 ไร่ ให้เป็นป่า ฟอกปอดให้คนกรุง

1 พฤศจิกายน 2565…ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเปิดโครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ให้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวนศาสตร์ มก.ร่วมฟื้นฟูพื้นที่บ่อขยะเดิมให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในรูปแบบป่านิเวศ เป็นการศึกษาและพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

รีไซเคิลน่ะต๊าซ! แต่กระบวนการต้องมีอุณหภูมิต่ำ ช่วยลดการใช้พลังงาน มี ISCC PLUS ที่โรงงานด้วย

2-3 ตุลาคม 2564…เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้า กระบวนการภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” จาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

Continue Reading

ACTIVITIES

ผ่านไปด้วยกัน

23 มกราคม 2564…กว่าหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับ COVID-19 หลายคนต้องปรับตัวเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคย และกว่าหนึ่งปีที่บุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องทำงานโดยไม่ได้หยุดพัก

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มธุรกิจ TCP คว้า ASEAN Business Awards 2019

7 พฤศจิกายน 2562…เป็นรางวัลประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ระดับอาเซียน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการรวมพลังความดีความยั่งยืนต่างๆ ของประเทศไทย

Continue Reading

ACTIVITIES

กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

22 ตุลาคม 2561…โลก และนักลงทุนระดับโลกขอบคุณ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ จะปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   

Continue Reading