Browsing Tag

Sustainability

CIRCULAR ECONOMY

รีไซเคิลน่ะต๊าซ! แต่กระบวนการต้องมีอุณหภูมิต่ำ ช่วยลดการใช้พลังงาน มี ISCC PLUS ที่โรงงานด้วย

2-3 ตุลาคม 2564…เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้า กระบวนการภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” จาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

Continue Reading

ACTIVITIES

ผ่านไปด้วยกัน

23 มกราคม 2564…กว่าหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับ COVID-19 หลายคนต้องปรับตัวเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคย และกว่าหนึ่งปีที่บุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องทำงานโดยไม่ได้หยุดพัก

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มธุรกิจ TCP คว้า ASEAN Business Awards 2019

7 พฤศจิกายน 2562…เป็นรางวัลประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ระดับอาเซียน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการรวมพลังความดีความยั่งยืนต่างๆ ของประเทศไทย

Continue Reading

ACTIVITIES

กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

22 ตุลาคม 2561…โลก และนักลงทุนระดับโลกขอบคุณ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ จะปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   

Continue Reading

NEXT GEN

ทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” 2561 ใกล้ตัวเราเบอร์ไหน ?!

18 ตุลาคม 2561…รู้ทันทีที่คนแก่จะล้ม, เกล็ดเลือดขอปุบได้ปับ,โปรตีนลดความรุนแรงมะเร็งปอด,อนุรักษ์ประการังในอุณหภูมิทะเลที่เปลี่ยนไป, สารที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีความสำคัญในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอางและเคมีวิเคราะห์นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

Continue Reading

NEXT GEN

เด็กของเรา มีอะไรจะพูดกับทุกคน !

14 ตุลาคม 2561…บนเวที Sustainable Brand Bangkok 2018 วันแรก Speaker อายุน้อยที่สุดคือ 15-16 ปี ในฐานะเป็นเยาวชน อยากจะกระตุ้นให้ทุกคนทุกวัย “ลงมือทำ” รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ “พูดอย่างเดียว”

Continue Reading

CSR

ราชบุรีโฮลดิ้ง -กรมป่าไม้มุ่งหน้าต่อเนื่องปีที่ 11 “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

12 ตุลาคม 2561…CSR หลัก ของRATCHมุ่งหมายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ ‘ป่าชุมชน’ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการฟื้นฟู รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ

Continue Reading