ACTIVITIES

ผ่านไปด้วยกัน

23 มกราคม 2564…กว่าหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับ COVID-19 หลายคนต้องปรับตัวเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคย และกว่าหนึ่งปีที่บุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องทำงานโดยไม่ได้หยุดพัก

วันนี้ GC และพาร์ทเนอร์ ยังคงส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคนก้าวผ่าน COVID-19 ในครั้งนี้

“เพราะบุคลากรทางการแพทย์..คือด่านหน้าสำคัญ” ที่จะช่วยรักษาชีวิตของพวกเรา GC จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มี สนับสนุนเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมจากพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยสนับสนุนเหล่าฮีโร่ของคนไทยให้ต่อสู้ผ่านวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน

เราอยากขอบคุณคนไทยที่อดทนและช่วยกันรักษาระยะห่างเพื่อหยุดเชื้อ COVID-19 เสมอมา

You Might Also Like