TALK

ESG Mainstreem นักลงทุนสถาบัน จะเน้นเรื่อง Sustainability เพิ่มขึ้นในปี 2020

30 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563….Therese NiklassonGlobal Head of ESG ของ Investec Asset Management ให้ความเห็นเกี่ยวกับมุมมองการลงทุนปี 2020 ประเด็นสำคัญ

1.เจ้าของสินทรัพย์อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เข้ากับการจัดสรร (Allocation) ของพวกเขา
2.การเป็นเจ้าของที่ลงทุนลงแรงเองจริงจังตลอดเวลา (Active Entrepreneur) กำลังกลายเป็นจุดสนใจยิ่งใหญ่ ของบรรดา นักลงทุนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
3.จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวม ESG เข้ากับกลยุทธ์การลงทุน
4.ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับชุมชน นักลงทุนในปีหน้า รวมถึงการรายงานคาร์บอน
5.ความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้กับ Green Economy คือ การสร้างโอกาสให้นักลงทุนสร้างผลกระทบใดๆได้มากขึ้น

คำถาม แนวโน้มการลงทุน ESG ในปี 2020 มีอะไรบ้าง

-การให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นเจ้าของที่ Active ความโปร่งใสและการรายงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนกำลังทวีความรุนแรงขึ้น นั่นทำให้เจ้าของสินทรัพย์อยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดสรรของพวกเขาจะรวมการพิจารณา ESG อย่างเหมาะสม และความเชื่อมโยงกับบริษัท และหน่วยงานอื่น ๆ นั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดประสานกัน ทั้งหมดนี้ต้องมีแนวทางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์

คำถาม อะไรคือการพัฒนากฎระเบียบสำคัญที่ต้องระวัง?

-สหภาพยุโรปหรือ EU กำลังสนใจเรื่อง Sustainability อย่างมาก เรื่อง Taxonomy จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการลงทุนและชุมชนธุรกิจของยุโรป และในระยะยาวจะมีผลกระทบทั่วโลก ด้วยการสร้างแนวทางที่เหมือนการพูดภาษาเดียวกัน Taxonomy จะช่วยให้เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความชัดเจนเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ การจัดทำนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนของสหราชอาณาจักร (UK Stewardship Code) กำลังได้รับการปรับปรุง ซึ่งจะช่วยยกระดับการสื่อสารเรื่อง ESG ในที่สุดผู้ถือหุ้นของยุโรปจะให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ ESG หลายประการอย่างชัดเจน

คำถาม สิ่งที่ลูกค้าของคุณโฟกัสคืออะไร ?

-ลูกค้าหลายคนมองว่าการเป็นเจ้าของนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ​ฉันคิดว่าการเป็นเจ้าของดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอให้ประสิทธิภาพมากกว่าลดการลงทุน และควรทำให้นักลงทุนและบริษัท ต่าง ๆ ใกล้ชิดกันมากขึ้น แน่นอนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นปัญหาของปี 2020 สำหรับนักลงทุน ในการต่อสู้เพื่อจำกัดไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5-2 ° C เจ้าของสินทรัพย์มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

คำถาม ในประเด็นการลดการลงทุน นักลงทุนควรจัดการเกี่ยวกับเซ็คเตอร์น้ำมันและก๊าซอย่างไร?

-ส่วนหนึ่งของชุมชนการลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับการถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แนวทางของเราคือการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซแบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ เราคิดว่าการมีส่วนร่วมกับพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า นี่เป็นแค่การเปลี่ยนผ่านเท่านั้น และพวกเขามีกลยุทธ์ในการกำจัดคาร์บอนและปรับโมเดลธุรกิจของพวกเขาให้เข้ากับโลกใหม่ของการผลิตพลังงานแบบ Low-Carbon

คำถาม นักลงทุนควรจัดลำดับความสำคัญการลงทุนในปี 2020 อย่างไร เมื่อมองจากมุม ESG ?

-มองอุตสาหกรรมในวงกว้าง เราจำเป็นต้องปรับปรุงบูรณาการเรื่อง ESG ให้เข้ากับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นจะช่วยสนับสนุนเจ้าของและบรรดาผู้สนับสนุนผู้ Active ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากการพูดคุยนับจากนี้ไป ไม่ใช่เป็นเรื่องข้อมูลและความโปร่งใสเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง ESG ด้วย นักลงทุนกำลังมองหาการกระทำจริงจากบริษัทต่างๆ นักลงทุนต้องการดูว่ากลยุทธ์ของพวกเขาคืออะไร สำหรับการจัดการกับประเด็น ESG และ ตัวอย่างเช่น ค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนหรือไม่

คำถาม ในส่วนที่รับผิดชอบ บริษัทของคุณมุ่งเน้นประเด็นใดของ ESG ในปี 2020?

-ทุกทีมการลงทุน การบูรณาการ ESG ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ เราจะใช้เวลากับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนมากขึ้น ทั้งทีม ESG และทีมการลงทุน

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่แล้ว เราเปิดตัว 2 กองทุนสู่ตลาดคือ Global Environment และ UK Sustainable Equity ทั้งหมดนั้น ทำให้เรามีรากฐานที่แข็งแกร่งและมีประวัติอันยาวนานในการจัดการการลงทุนประเภทนี้ การเปิดตัวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการเสนอการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นหลักสำหรับลูกค้าของเรา เรามีประสบการณ์หลายปีในการลงทุนโดยมีผลกระทบในแอฟริกา แต่โอกาสในการทำเช่นนั้นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความต้องการทั่วโลกเพื่อสนับสนุน Green Economy

คำถาม ประเด็นนี้ โครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่อง Climate-Change ที่คุณทำอยู่คือเรื่องอะไร ?

-เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและรายงานคาร์บอน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะรายงานข้อเสนอแนะของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ในปี 2020 เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งองค์กรใส่ใจกับเรื่องนี้ตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงทีมการลงทุน . การรายงาน TCFD จะเป็นงานที่ท้าทายสำหรับชุมชนการลงทุน แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การทำความเข้าใจร่วมกันของเราต่อความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับบริษัท

ที่มา

You Might Also Like