ALTERNATIVE

กลุ่มธุรกิจ TCP คว้า ASEAN Business Awards 2019

7 พฤศจิกายน 2562…เป็นรางวัลประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ระดับอาเซียน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการรวมพลังความดีความยั่งยืนต่างๆ ของประเทศไทย

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ยอมรับว่า รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่แค่เพียง บริษัท ที.ซี ฟาร์มาซูติคอล และกลุ่มธุรกิจ TCP แต่ยังเป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับประเทศและคนไทยให้เป็นที่ชื่นชมบนเวทีอาเซียน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจที่โดดเด่นในระดับภูมิภาคของกลุ่ม ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันพัฒนาองค์กรให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง

ในปีนี้ รางวัล ASEAN Business Awards 2019 มีทั้งหมด 11 ประเภท โดยกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับรางวัลในกลุ่มบริษัทอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน

รางวัล ASEAN Business Awards 2019 ตั้งขึ้นโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council :ASEAN-BAC) เมื่อปี พ.ศ. 2550 มอบให้องค์กรธุรกิจเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทในอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่น ที่ได้สร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

 

You Might Also Like