Browsing Tag

Bank of Sustainability

ACTIVITIES

กสิกรไทย อีกก้าวพัฒนาสาขาสยามสแควร์สู่ “ธนาคารแห่งความยั่งยืน”

8 มิถุนายน 2563… สำหรับธุรกิจและสังคมในยุค 5.0 เน้นผนวกเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Continue Reading

ACTIVITIES

กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

22 ตุลาคม 2561…โลก และนักลงทุนระดับโลกขอบคุณ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ จะปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   

Continue Reading