TALK

SCG Open House ค้นหา Passion ขององค์กร&ของคนรุ่นใหม่

เอสซีจี ประเดิมเปิดบ้านเป็นครั้งแรก สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมยุคดิจิทัลผ่านแนวคิดพนักงานรุ่นใหม่และผู้นำองค์กร  หวังส่งต่อ Passionให้ผู้ชมงาน สู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้พูดคุยกับน้องๆ นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน รวมถึงพนักงานรุ่นใหม่ ทั้งบุคคลภายนอก และคนในองค์กรสำหรับการเปิดบ้านครั้งนี้

“PASSION ในความหมายพี่เองว่า เอสซีจีมี PASSION ใช้คำพูดว่า Changeต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ในแง่องค์กรทางธุรกิจ ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตลอดในเรื่องความต้องการต่างๆ มีความต้องการได้รับสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง คู่แข่งมีการเปลี่ยนแปลง สังคมและ Stakeholder ของ #เอสซีจี ก็มีการเปลี่ยนแปลง”

พี่รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี บอกกับน้องๆ นิสิต นักศึกษา รวมถึงพนักงานรุ่นใหม่ พร้อมสรุปกับสิ่งที่ผู้เยี่ยชม  SCGOpenHouse ต่อเนื่องว่า

เอสซีจีไม่ใช่เท่าที่น้องๆ นึกถึงเพียงการก่อสร้าง ผลิตปูนซิเมนต์ แต่เรามีเรื่องนวัตกรรมนำมาใช้ ได้เห็นเรื่อง  Susutainabilityบ้านปลา หรือโครงการหลายๆ อย่างที่เอสซีจีทำเรื่อง  Circular Economy  พี่คิดว่าทุกคนคงได้เห็น Work Place ของเอสซีจี เน้นเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในเอสซีจีให้ความสำคัญกับสุขภาพ

Smart Campus Tour ชมนวัตกรรมสินค้าบริการและโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นจาก Passion เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้ดีกว่าเดิม

 

และเซคชั่นสตาร์ทอัพ เอสซีจีเราได้นำเทคโนโลยีมาใช้เรื่องการทำธุรกิจ ได้เห็นธุรกิจหลัก 3ธุรกิจว่า เราเอา Innovationมา ใช้อย่างไรบ้าง เอา Innovationมาใช้ในการตอบโจทย์ลูกค้า ผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้แก้ปัญหาลูกค้าทุกคน …พี่คิดว่านี่คือสปิริตของเอสซีจี หากมีโอกาสได้แชร์

เพราะฉะนั้น PASSIONของเราทุกคนคือ ทำอย่างไรเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำอย่างไรเอาการเปลี่ยนแปลงนี้มาเป็นกำลังใจให้เราสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้เพื่อการตอบโจทย์ ตลาด ตอบโจทย์ลูกค้า ตอบโจทย์สังคมที่มีการเปลียนแปลง

Spirit ของเอสซีจีคือ การเปลี่ยนแปลง ทำให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงขึ้นได้ และการเปลี่ยนแปลงหนีไม่พ้น บางครั้งก็สำเร็จบ้าง บางครั้งก็ผิดหวัง บางครั้งก็เจออุปสรรค หรือบางครั้งก็ล้มเหลว แต่พี่คิดว่าบทเรียนที่เราได้ส่วนใหญ่ได้จากการล้มเหลว หรือพบจากอุปสรรค ในการทำงาน อันนี้พี่ถือว่าเป็น สปิริต เป็น PASSION ของเอสซีจีทุกๆ คน ว่า เอาบทเรียนทั้งความสำเร็จ และล้มเหลวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ตัวพวกเราทุกคน และองค์กรพวกเราที่จะสามารถทำให้พวกเรา ปรับปรุงไปข้างหน้าได้

พี่คิดว่า น้องๆ ทุกคนอยู่ในวัยทำงาน คนรุ่นใหม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงตัวเอง พัฒนาตัวเองเสมอ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาใช้เพื่อก้าวที่ประสบความสำเร็จในการำงานอนาคต พี่คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดี

…………………………..

You Might Also Like