Browsing Tag

Circular Economy

CIRCULAR ECONOMY

GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero ได้เร่งขยายแนวร่วมเชื่อม Ecosystem รวมพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

12 กันยายน 2565…วันนี้ Climate Change ส่งผลกระทบมาถึงการใช้ชีวิต และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในอนาคตทุกคนจะได้รับผลกระทบที่หนักขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หากวิกฤตนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามีหลากหน่วยงานต่างพากันขับเคลื่อน และหยยยลบบลงนึ่งในนั้นคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนแรกๆ ที่ลุกขึ้นมาสร้างการรับรู้ต่อวิกฤตนี้ในวงกว้าง หลังมองเห็นความจำเป็นที่ทุกคนบนโลกต้องยื่นมือแสดงความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

Continue Reading

ALTERNATIVE

กนอ. x GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

7 กันยายน 2565… เร่งผลักดันโครงการนำร่องจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงธุรกิจ

Continue Reading

ACTIVITIES

เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส ด้วยเป้าหมาย Net Zero เรื่องใกล้ตัว @ GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero

27 สิงหาคม 2565…ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป ด้วยความคิดชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สตาร์ทอัพ มาร่วมคิด แชร์ ต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

SCGC พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิลรักษ์โลก ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมจับมือยูนิลีเวอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดตัว รีฟิล สเตชัน

4 สิงหาคม 2565…เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” พัฒนาเทคโลยีและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิล ชนิด HDPE จากนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกรีน พอลิเมอร์ (Green Polymer) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ทนทาน คงคุณภาพสินค้าภายใน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

ACTIVITIES

สยามพิวรรธน์ ชวนลูกค้ารักษ์โลก คัดแยกขยะเพื่อแลกเป็น VIZ coins

2 สิงหาคม 2565…รู้หรือไม่ ปริมาณขยะในไทยไม่เคยลดลง…โดยปี 2564 กรมควบคุมมลพิษเผยว่าไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน และมีเพียง 9.28 ล้านตัน หรือประมาณ 37% เท่านั้น ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์มีเพียง 7.89 ล้านตัน หรือ 32% เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากที่จนถึงตอนนี้อัตราการจัดการขยะให้ดี ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ยังต่ำมากเมื่อเทียบกับขยะที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน

Continue Reading

NEXT GEN

Leonardo DiCaprio ลงทุนใน CIRCULAR ECONOMY เปิดตัวกองทุน REGENERATION.VC

24-25 กรกฎาคม 2565…“เพิ่มพลังให้ผู้บริโภคทุกคน ต่อสู้ทวงคืนโลกของเรา” นี่เป็นคําขวัญหน้าแรกของ Regeneration.VC บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่เพิ่งปิดการระดมทุนรอบแรก 45 ล้านดอลลาร์สําหรับภารกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยหลักการของ CIRCULAR ECONOMY และเศรษฐกิจแบบปฏิรูป บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สนับสนุนพวกเขาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Continue Reading

NEXT GEN

 ESG Symposium 2022 เอสซีจีXพันธมิตร เร่งเปลี่ยน “ความเสี่ยง”เป็น “โอกาส” เคลื่อน ESG ทั่วอาเซียน

20 กรกฎาคม 2565… เอสซีจีรวมพลัง 315 พันธมิตร รัฐ เอกชน พลังหญิง-คนรุ่นใหม่ สู้วิกฤตโลกรวน เผยแผนเร่งด่วนดันนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศ ผนึกความร่วมมือรัฐ เอกชน สู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ยูนิลีเวอร์ x ท็อปส์ มาร์เก็ต x เอสซีจีซี เปิดตัว รีฟิล สเตชั่น ผู้บริโภคประหยัดเงิน ช่วยลดขยะพลาสติก

19 กรกฎาคม 2565…ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ผนึกความร่วมมือกับ ท็อปส์ มาร์เก็ตในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัวสถานีเติมผลิตภัณฑ์ หรือ รีฟิล สเตชั่นแห่งแรกของยูนิลีเวอร์อย่างเป็นทางการที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต

Continue Reading