ORGANIZATIONAL CHANGE

The O-Ranger เฟ้น 5 พนักงานต้นแบบธนชาต

7 สิงหาคม 2562…ปลุกพลังสร้างวัฒนธรรมแห่งความก้าวหน้าในตัวพนักงาน หนุนการขับเคลื่อนองค์กรเป็นแบบอย่าง สะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบ Progress

เกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารธนชาตเชื่อมั่นว่า พนักงานทุกคนมีพลังดี ๆ ซ่อนอยู่ภายใน เป็นพลังเฉพาะตัวที่ต่อยอดและหลอมรวมให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าและพาลูกค้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ตามแนวคิด ‘ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน Your Everyday Progress’

โครงการ The O-Ranger จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อค้นหาพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในแบบฉบับของแต่ละบุคคลแล้วส่งต่อไฟแห่งแรงบันดาลใจ สร้าง Progress Culture หรือวัฒนธรรมแห่งความก้าวหน้าภายในองค์กร ให้พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวไปด้วยกันในแบบที่ทุกคนทำได้ โดย The O-Ranger เกิดจากการผสมคำระหว่าง Orange สีส้มของชาวธนชาต กับคำว่า Ranger ที่หมายถึงเหล่ายอดมนุษย์ที่มีพลัง ซึ่งหมายถึง ชาวธนชาตทุกคนซึ่งมีพลังในแบบฉบับของตัวเอง 5 พลังต้นแบบจากตัวแทนพนักงาน 13,000 คน คือ

1. พลังแห่งการพัฒนาตนเอง: เอนก บุญสินชัย รองผู้อำนวยการ HP Bluebook Pricing The O-Ranger ผู้ที่ฟันฝ่าความลำบาก ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนจบปริญญาตรีและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนชาต ดูแลการทำราคากลางของรถยนต์ใช้แล้วเพื่อประกอบการปล่อยสินเชื่อ ผู้เชื่อเสมอว่า การพัฒนาตนเอง ถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีทางสำเร็จ ผลลัพธ์อาจต้องใช้เวลา แต่มันจะกลับมาตอบแทนเราเอง

2. พลังแห่งการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า: อรอนงค์ อาจเจริญ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการค้าและเงินโอนต่างประเทศ The O-Ranger ที่ทุ่มเทรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าด้วยคติประจำใจว่า เข้าใจลูกค้า ทำงานบนความถูกต้อง ชัดเจน ตรงไปตรงมา พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกด้าน โดยมีผลงานโดดเด่นจากการช่วยให้ลูกค้ารอดพ้นการถูกโกงเงิน 8.75 ล้านบาท สร้างทั้งความประทับใจให้ลูกค้า ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และความภูมิใจในตัวเอง

3. พลังแห่งการทำงานเป็นทีม: ธีระพงค์ ศรีขวัญ เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อยอาวุโส สาขาหาดเฉวง จ.สุราษฎร์ธานี The O-Ranger ที่ใช้พลังแห่งการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศการทำงานแบบครอบครัว ไม่เพียงช่วยเหลือในเรื่องงาน แต่ยังเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพราะเชื่อว่า คนๆ เดียวเก่งไม่ได้ ต้นไม้ไม่ได้มีแค่ลำต้น แต่ยังมีกิ่งก้านใบ ต้องทำงานเป็นทีมถึงจะสำเร็จ

4. พลังแห่งการปรับตัว: ชัยนาท ศิลลา ผู้จัดการอาวุโส บริหารอาชญากรรมทางการเงินและป้องกันการฟอกเงิน พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการรวมกิจการธนาคารที่ตนเองทำงานถึง 2 ครั้ง แต่ด้วยทัศนคติที่ว่า “ทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่ศักยภาพของเราจะถูกแสดงออกมาให้เห็น” จึงเต็มที่กับการสร้างคุณค่า ความเชี่ยวชาญ และความรู้ลึกรู้จริงในงานของตัวเอง

5. พลังแห่งการใส่ใจลูกค้า: พุฒิพงศ์ นิสัยกล้า ผู้จัดการ Contact Center Sales & Service Team 1.1 The O-Ranger ที่มีคติประจำใจว่า “จะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ เหมือนกับลูกค้าเป็นคนในครอบครัวของเรา” โดยเคยประสานงานช่วยเหลือจนลูกค้าบัตรเครดิตได้รับอนุมัติวงเงินไปจ่ายค่ารักษาพ่อที่ป่วยได้สำเร็จ นอกจากลูกค้าจะประทับใจ ยังเป็นความภูมิใจของชีวิตด้วย

“พลังเล็กๆ แต่พิเศษจาก The O-Ranger เหล่านี้ สะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบ Progress ของธนชาต ที่แม้ทุกคนจะแตกต่าง แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน เปรียบเสมือนเฉดสีของสีส้มที่มีมากกว่าเฉดเดียว ไม่ว่าจะเฉดอ่อน หรือเข้ม ก็คือสีส้ม สีแห่งพลังของธนชาตที่แม้แตกต่างแต่ก็หลอมรวมเป็นพลังที่จะพาธนชาตก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” เกรียงไกร กล่าวปิดท้าย

 

 

You Might Also Like