ORGANIZATIONAL CHANGE

MSCI ซื้อ CARBON DELTA เสริมแกร่ง ประเมิน “ความเสี่ยง” Climate Change

24 กันยายน 2562…เมื่อนักลงทุนสถาบัน ควรวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงด้าน Climate Change เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยการลงทุนสำคัญที่สุดในระยะยาว

MSCI Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำในฐานะเครื่องมือและบริการสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ สำหรับ Community ของนักลงทุนระดับโลกแถลงว่า บริษัทย่อยคือ MSCI Barra (Suisse) Sàrl ซื้อ Carbon Delta ฟินเทคด้านสิ่งแวดล้อม และ Data Analytic ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ซูริค

Carbon Delta ก่อตั้งเมื่อปี 2558 เป็นผู้นำระดับโลกเรื่องการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

MSCI และ Carbon Delta ร่วมมือกันสร้างรูปแบบการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่มีขอบเขตกว้างขวาง รวมถึงเสนอรายงานสำหรับตลาดสถาบันที่จะส่งต่อให้นักลงทุนทั่วโลก ด้วยโซลูชั่นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อพอร์ตการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ความคิดริเริ่มในการรายงานโดยสมัครใจ ถูกจุดประกายขึ้นโดยหน่วยงาน เช่น คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD- Task Force on Climate-related Financial Disclosure) และหลักการสนับสนุนการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ (UNPRI) ขณะที่ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วทั้งสหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ

การบูรณาการร่วมกับ Carbon Delta จะขยายขอบเขตความสามารถด้านการประเมินความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่แข็งแกร่งของ MSCI ด้วยเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองทันสมัยที่รองรับการวิเคราะห์สถานการณ์ภูมิอากาศและการประเมินการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงทางกายภาพที่คาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ระดับบริษัทอย่างลึกซึ้งซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลก

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอในชื่อของ MSCI Climate Value-at-Risk ในฐานะที่เป็นมาตรวัดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ ที่เป็นนวัตกรรม กล่าวได้ว่านี่เป็นการบุกเบิกการคำนวณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อมูลค่าตลาดของบริษัท ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจและคำนวณความเสี่ยงเหล่านี้เข้าไปในพอร์ตของพวกเขา

 

“เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยการลงทุนสำคัญที่สุดในระยะยาว นักลงทุนสถาบันควรสามารถวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ก็สามารถรายงานกลยุทธ์สภาพภูมิอากาศของพวกเขาได้ด้วย”

Remy Briand หัวหน้าหน่วยงานด้าน ESG ที่ MSCI.กล่าว

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Carbon Delta ในการที่จะทำให้ลูกค้าของเรามีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่ช่วยกำหนดแนวทางการจัดการการลงทุนในอนาคต”

สำนักงานที่ซูริคจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของ MSCI เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาเครื่องมือ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จุดประสงค์หลักก็เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อใช้ Climate Science ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างมั่นคงด้วยความสัมพันธ์ที่สนับสนุนโดย Carbon Delta

“Carbon Delta มีเป้าหมายที่จะสร้างการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันการเงิน” ดร. Oliver Marchand ซีอีโอของ Carbon Delta กล่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมทำงานกับ MSCI เพื่อพัฒนาและทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเติบโต การรวมการวิเคราะห์สถานการณ์ของ Carbon Delta กับผลิตภัณฑ์ของ MSCI เป็นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันอยากได้มานานแล้ว”

ธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นงานของแผนก ESG ส่วนการรายงาน“ All Other” ของ MSCI การซื้อขายใช้เงินสดจากงบกระแสเงินสดของบริษัท

ที่มา

 

You Might Also Like