NEXT GEN

สิ่งใหม่ที่ต้องเจอ และจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ #COVID19

16 พฤษภาคม 2563…บันทึกอีกหน้า 1 ของการเปลี่ยนแปลงที่ Covid-19 ยังอยู่กับมนุษยชาติ สำหรับประเทศไทย หลายเรื่องจะเห็นที่ธุรกิจรีเทลอย่างเต็มรูปแบบพรุ่งนี้ 17 พฤษภาคม


เอไอเอส และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นำขีดความสามารถของเทคโนโลยี 5G มาช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการติดตั้งเครือข่าย 5G ครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ และการนำหุ่นยนต์ ROC และ AIS K9 ที่ทำงานบน LIVE Network 5G มาช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

อีกทั้ง จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ AIS Shop อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย, บริการเจลแอลกอฮอล์, ติดตั้งแผงอะครีลิค ในบริเวณการทำธุรกรรม, บริหาร Traffic ในการเข้าใช้บริการตามหลัก Social Distancing, คัดกรองสุขภาพของพนักงานที่ให้บริการ พร้อมมัการสวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน ตลอดจนการทำความสะอาดบริเวณ AIS Shop ตลอดเวลาเพื่อความอุ่นใจของลูกค้า

 แม็คโคร

1.กำหนดจำนวนลูกค้าเข้าสาขา (1 คนต่อ 5 ตางเมตร) โดยการนับจำนวนคนเข้า-ออก และรายงานจำนวนคนที่อยู่ภายในสาขาทุกครึ่งชั่วโมง พร้อมจัดที่นั่งรอห่างกัน 1 เมตรด้านหน้าสาขา เมื่อปริมาณคนในสาขาเกินจำนวนที่กำหนด
2.ตีเส้นรักษาระยะห่างที่พื้น (Social distancing grid) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรักษาระยะห่างของแต่ละบุคคล ในจุดที่มีความหนาแน่น เช่น แผนกอาหารสด แผนกเนื้อสัตว์ และจุดชำระเงิน
3.จัดทีมรักษาระยะห่าง 3-5 คนต่อสาขา คอยเดินประกาศ ย้ำเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างให้ลูกค้าเกิดความเคยชิน และปฏิบัติจนเป็นความปรกติใหม่ (New normal)
4.ลดพื้นที่ขายบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างระยะห่างให้กับลูกค้าในการเลือกสินค้าอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
5.เน้นบริการชำระเงินแบบ Cashless payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสดในทุกสาขา

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยเตรียมดำเนินการมาตรการ 5 แกนหลัก ที่ครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี ตามแผนปฎิบัติการเชิงรุก “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร” ทั้งการคัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening) , ลดความแออัด (Social Distancing), ติดตามให้มั่นใจ (Safety Tracking), สะอาดทุกจุดในเชิงรุก (Extra Cleaning) และ ลดการสัมผัส (Touchless Experience) พร้อมชูนวัตกรรม Handrail UV Sterilizer เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV บนราวจับบันไดเลื่อนขึ้นลงทุกตัว

เทสโก้ โลตัส

2,000 แห่งทั่วประเทศ มีมาตรการหลัก 4 หมวดหมู่ตามที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด กล่าวคือ 1. คัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra screening) 2. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Extra cleaning) 3. เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย (Safe distancing) และ 4. ลดสัมผัส ลดเสี่ยง (Contactless experience)

พร้อมมีบริการ Mobile Scan & Shop แอปฯ บนมือถือ ให้ลูกค้าสามารถสแกนสินค้าที่หยิบลงตะกร้าหรือรถเข็นได้เองบนโทรศัพท์มือถือในขณะที่ช้อปปิ้ง โดย แอปฯ จะคำนวณราคาสินค้าโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อการชำระเงินผ่าน QR Code ช่วยลดการสัมผัส ลดระยะเวลาในการช้อปปิ้ง และลดโอกาสของการแพร่เชื้อ Covid-19

ปั๊มเชลล์

การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ก็จะใช้บริการได้เวลาเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์ คือ Pay at Pump ผ่านคิวอาร์ พร้อมเพย์ ณ จุดเติมน้ำมัน ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือภายในรถยนต์ที่จุดเติมน้ำมัน เป็นการต่อยอดบริการภายใต้แนวคิด “เพื่อลูกค้าปลอดภัย จ่ายสะดวกไร้สัมผัส”ด้วยความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมความปลอดภัย ความรวดเร็ว และความสะดวกสบายบนฐานวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภค

ที่กล่าวถึงข้างต้น คือบางตัวอย่างของแต่ละแบรนด์ที่ต้องปรับเปลี่ยน  เน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีความสะดวกสบายของลูกค้าในการใช้บริการ

 

 

You Might Also Like