NEXT GEN

การสร้างความไว้วางใจจาก “ผืนดิน” สู่ “ผืนผ้า” @ฝ้ายที่ยั่งยืน

15 กุมภาพันธ์ 2565…การจัดหาวัตถุดิบสำคัญมากกว่าที่เคย ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในหมู่แบรนด์ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคกำลังสร้างความต้องการความยั่งยืนและความโปร่งใสมากขึ้น โดยเริ่มต้นที่เมล็ดพันธุ์และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันเรื่องนี้สำคัญกว่าเดิม เพราะมีความเข้าใจความจำเป็นในการปกป้องและรักษาโลกมากขึ้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 การประชุม COP26 ได้นำแบรนด์แฟชั่นมากมายมารวมกัน และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม งานนี้ส่งผลให้เกิดกฎบัตรอุตสาหกรรมแฟชั่นของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติฉบับใหม่ ซึ่งเปิดตัวในปี 2018 ขณะนี้มีผู้ลงนาม 130 ราย ประกอบด้วย Adidas, Burberry, Gap Inc, Kering, Nike และอื่นๆ

ในความเป็นจริง กฎบัตรอุตสาหกรรมแฟชั่นฉบับปรับปรุงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการร่วมกันเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ความจำเป็นในการบรรลุ Net Zero ภายในปี 2593 การปรับห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนทัศนคติจากการขับเคลื่อนผลกำไรไปสู่การทำให้ทุกคนในโลกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  ด้วยการพิจารณาเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น แบรนด์และผู้ค้าปลีกต้องการให้แน่ใจว่า พวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการซื้อจริงๆ นั่นทำให้ปัจจุบันการจัดหาวัตถุดิบสำคัญกว่าที่เคย

บรรดาผู้นำอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ล้วนแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีอยู่ โดยแนวทางปฏิบัติในการปลูกฝ้ายที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นชัดเจนตลอด 35 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้ามีทั้งเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำ การสูญเสียดิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงาน ในขณะที่เพิ่มคาร์บอนในดินและการใช้ที่ดิน แต่ทั้งห่วงโซ่ของสหรัฐฯ ก็ทราบดีว่ายังมีงานต้องทำอีกมาก เพื่อให้แน่ใจว่ามีส่วนในการปกป้องและรักษาโลก

Cr.Trust Protocol Cotton

ตัวอย่างรูปธรรม U.S. Cotton Trust Protocol ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2020 เป็นโครงการระดับฟาร์มที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งกำหนดมาตรฐานใหม่ในการปลูกฝ้ายอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยนำเป้าหมายและการวัดผลที่ตรวจสอบได้มาสู่การผลิตฝ้าย ขับเคลื่อนการปรับปรุงการใช้ที่ดิน คาร์บอนในดิน การจัดการน้ำ การสูญเสียดิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Trust Protocol ช่วยให้ผู้ผลิตในสหรัฐฯ แสดงพัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถึงแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งท้ายที่สุด จะขยับขยายจากระดับท้องถิ่น เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก ในขณะเดียวกัน โปรแกรมดังกล่าวยังออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแบรนด์และผู้ค้าปลีกในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ว่าจะแสดงให้เห็นข้อมูลการจัดหาผลิตภัณฑ์ของพวกเขามากขึ้น

ดร. แกรี อดัมส์ ประธานของ US Cotton Trust Protocol กล่าวว่า “The Trust Protocol เน้นการตรวจสอบ ดูเอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่มีผลต่อการรับรองด้านความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับ Trust Protocol นั่นหมายถึง แบรนด์และผู้ค้าปลีกจะสามารถกำลังเข้าถึงฝ้ายที่ปลูกอย่างยั่งยืนมากขึ้น และมีการรับประกันตามหลักวิทยาศาสตร์ แบ็คอัพด้วยข้อมูลซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ในอุตสาหกรรม”

สมาชิก Trust Protocol สามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอิงจากแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้ปลูกที่เข้าร่วม โดยเน้นตัวชี้วัดความยั่งยืนที่สำคัญ แนวทางการใช้ข้อมูลนี้ ได้สนับสนุนจาก Control Union Certifications North America หน่วยงานตรวจสอบอิสระ ช่วยให้แบรนด์และผู้ค้าปลีกได้รับคำรับรองที่เชื่อถือได้ว่า ฝ้ายจากห่วงโซ่อุปทานของตนเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆ

แต่โปรแกรมไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานต่อแบรนด์และสมาชิกผู้ค้าปลีกชัดเจนกว่าที่เคย Trust Protocol ได้เลือกที่จะร่วมมือกับ TextileGenesis™ ในการเป็นผู้ซัพพลายเส้นใยฝ้ายที่ยั่งยืนรายแรกของโลกที่มอบความโปร่งใสแก่สมาชิกทุกรายในห่วงโซ่อุปทาน

ความร่วมมือของ Trust Protocol Platform และแพลตฟอร์มการตรวจสอบย้อนกลับของ TextileGenesis มีชื่อว่า The Protocol Consumption Management Solution (PCMS) มอบความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานอย่างสมบูรณ์แบบ โดย PCMS จะติดตามการจัดส่งและสินค้าคงคลัง และรับรองว่าใช้เฉพาะวัสดุที่เข้าเกณฑ์ตามโปรโตคอลในการผลิตผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบไปกลับในทุกระดับของธุรกรรม ครั้งแรกเมื่อที่เข้ามาเน้นทำให้มั่นใจว่าได้รับวัตถุดิบเป็นไปตามเกณฑ์ และขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้และเอกสารการจัดส่ง ทำให้เกิดมาตรฐานความโปร่งใสที่สูงขึ้น

Cr.Trust Protocol Cotton

“เพื่อให้ความยั่งยืนมีความหมาย เราเข้าใจดีว่าห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความโปร่งใสตลอดกระบวนการทั้งหมด  เป็นการสร้างความไว้วางใจจากผืนดินสู่ผืนผ้า” อดัมส์กล่าว

ปีแรก Trust Protocol มีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 560 แบรนด์ ผู้ค้าปลีก โรงงาน และผู้ผลิต ซึ่งรวมถึง Levi Strauss & Co; PVH Corp แบรนด์ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger; Gap Inc แบรนด์ Old Navy, Gap, Banana Republic และ Athleta รวมถึง Gildan ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายระดับโลก

ที่มา

You Might Also Like