Browsing Tag

Sustainable Cotton

NEXT GEN

การสร้างความไว้วางใจจาก “ผืนดิน” สู่ “ผืนผ้า” @ฝ้ายที่ยั่งยืน

15 กุมภาพันธ์ 2565…การจัดหาวัตถุดิบสำคัญมากกว่าที่เคย ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในหมู่แบรนด์ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคกำลังสร้างความต้องการความยั่งยืนและความโปร่งใสมากขึ้น โดยเริ่มต้นที่เมล็ดพันธุ์และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

Continue Reading