Browsing Tag

COP26

NEXT GEN

การสร้างความไว้วางใจจาก “ผืนดิน” สู่ “ผืนผ้า” @ฝ้ายที่ยั่งยืน

15 กุมภาพันธ์ 2565…การจัดหาวัตถุดิบสำคัญมากกว่าที่เคย ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในหมู่แบรนด์ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคกำลังสร้างความต้องการความยั่งยืนและความโปร่งใสมากขึ้น โดยเริ่มต้นที่เมล็ดพันธุ์และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

Continue Reading

NEXT GEN

2022 ปีแห่งการพูดจริงทำจริง “สินเชื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศ”

3 กุมภาพันธ์ 2565…เมื่อ RMI เปิดตัว Center for Climate-Aligned Finance ในปี 2020 แนวคิดเรื่องสินเชื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในปี 2021  ในปีนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วจากการให้คำมั่นสัญญา Net Zero กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของภาคการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตะวันตก

Continue Reading

ALTERNATIVE

SCB ธนาคารไทยแห่งแรก สมาชิก Equator Principles ยกระดับการเงินคำนึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

31 มกราคม 2565… ไทยพาณิชย์มุ่งสู่ ‘การยกระดับการเงินที่ยั่งยืน’ พร้อมนำหลักการ EP มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ (Project Finance) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของทุกภาคส่วนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ซีเค พาวเวอร์ รุกเมกะเทรนด์โลก 3 พลังงานหมุนเวียน ยกระดับการลดคาร์บอนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

25 มกราคม 2565…ซีเค พาวเวอร์ หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตั้งเป้าสู่การผลิตไฟฟ้าตามความต้องการของโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2,800 เมกะวัตต์ภายใน 3 ปีข้างหน้า คาดภายใน 5 ปี สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของบริษัทจะมาจากพลังงานหมุนเวียน

Continue Reading

TALK

เศรษฐา ทวีสิน : เพราะเราเชื่อว่า “ธุรกิจที่แข็งแรงต้องดูแลโลก และดูแลสังคม”

24 มกราคม 2565… “เราอยู่ในสังคมที่มีคนหลากหลาย ทั้งคนแข็งแกร่ง คนอ่อนแอ ในสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง ถ้าเราอยู่แล้วมีกำไรอย่างสูงในโลกที่ยังเป็นแบบนี้คงไม่ได้ ผมถือว่าการที่เราเป็นบริษัทใหญ่ ทำอะไรได้มากกว่าการที่เราเข็นกำไรออกมา ต้องมาดูแลสภพสังคมและสิ่งแวล้อมด้วย”

Continue Reading

ALTERNATIVE

การเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่ Net Zero จะเกิดขึ้นทั้งโลก

20 มกราคม 2565… ถ้าไม่ทำหรือปรับตัวช้าก็จะหมดโอกาสทางธุรกิจอย่างแน่นอน เช่น ถ้าเราอยากเป็นผู้ส่งออกอาหาร แต่ไม่ปรับตัวในการลดคาร์บอน สุดท้ายก็จะทำมาหากินไม่ได้ เพราะถูกกดดันจากผู้บริโภคจำนวนมาก

Continue Reading

NEXT GEN

บ้านปู ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้วย “กลยุทธ์ Greener & Smarter” เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาด-ฉลาดขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานโลก

18 มกราคม 2565…บ้านปูเดินหน้าธุรกิจตามหลัก ESG ด้วยความมุ่งมั่น บนทิศทางของโลกต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นตาม “กลยุทธ์ Greener & Smarter” และแผนธุรกิจ 5 ปี สำหรับปี 2564 – 2568 พร้อมสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ด้วยพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานได้รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้าง EBITDA ที่มีสัดส่วนมาจากพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 50% ภายในปี 2568 ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

CEO กรุงศรีประกาศ “ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2573” 

28 ธันวาคม 2564…ด้วยจิตสำนึกและหน้าที่ “กรุงศรี”ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) ของไทย และบริษัทในเครือ MUFG จัดการ 3 ลด+2 เพิ่ม ตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของธนาคาร (Krungsri Carbon Neutrality Vision)

Continue Reading