NEXT GEN

กสิกรไทย ส่งบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ 3 ตัวตรง สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

9 พฤศจิกายนกายน 2564…กสิกรไทย x H SEM x สนง.ทรัพย์สินจุฬาฯ x foodpanda ให้คนตัวเล็กเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่าน K+ market เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้สังคมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดเร็วขึ้นในไทย ทั้งยังช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด สอดคล้องตามการดำเนินงานบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย วันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขัคคสิทธิ์ วิบูลย์วัธน์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย ร่วมกันเปิดเผยถึงความร่วมมือครั้งนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็ก สำหรับธนาคารกสิกรไทยจึงพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อประคับประคองและนําพาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ควบคู่กับการรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

การลดก๊าซเรือนกระจก เป็น Commitments ที่จะต้องเดินหน้า การร่วมมือกับบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีสมรรถนะวิ่งได้ความเร็วสูงสุด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ H SEM Power Station นวัตกรรมอัจฉริยะสามารถระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ RFID ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว เพียง 3 นาที

นอกจากนั้นระบบยังทำงานเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน H SEM MOVE ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะแสดงพิกัดที่ตั้งทั้งหมดของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ แสดงจำนวนแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งาน และแสดงประวัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้อีกด้วย

ในขณะที่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมี SAMYAN Smart City ระยะหนึ่งแล้ว การร่วมมือครั้งนี้เป็นการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่สามย่าน ส่วน ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย ตระหนักเรื่องการใช้เชื้อเพลิงและการขนส่ง เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฟู้ดแพนด้า จึงขอแสดงจุดยืนที่จะมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สังคม
(Social)

ความร่วมมือครั้งนี้ สนับสนุนกลุ่มคนตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากวิกฤตโควิด-19 ให้สามารถสร้างรายได้เสริมจากการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อรับงานจากผู้ให้บริการรับส่งอาหารจากแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงสามารถเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการเดินทางไปทำงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก ปลอดภัย นอกจากนี้ จุฬาฯ สนับสนุนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้กับบุคคลากรของจุฬาฯ ร้านค้า และวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ของ สนง.ทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU)

ธรรมาภิบาล
(Governance)

ช่วงโปรโมชั่น สนนราคาการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทั้ง Rider ของ ฟู้ดแพนด้า และผู้สนใจ จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านแอป K+ market เพียง 90 บาทต่อวัน สำหรับการเช่ารถ 30 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ความสะดวกสบายคือ สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ H SEM Power Station นำร่องที่ธนาคารกสิกรไทย 12 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน สาขาถนนรางน้ำ สาขาสี่แยกวังหิน สาขาสุขุมวิท 101 สาขาคลองจั่น สาขาบางปะกอก สาขาท่าพระ สาขาถนนอโศก-ดินแดง สาขาสมุทรปราการ สาขาบางเมฆขาว สาขาโพธิ์สามต้น และสาขาถนนแจ้งวัฒนะ โดยเริ่มจากสำนักงานใหญ่ พหลโยธินเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ PMCU ยังร่วมเป็นพันธมิตรติดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ลานจอดรถ CU Sport

ความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะช่วยให้ผู้เช่ามอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ไม่มีภาระต้องผ่อนรถระยะยาว สามารถเช่าขับเป็นรายวัน โดยเช่าในวันที่ต้องการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อรับงานจากผู้ให้บริการรับส่งอาหารจากแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงสามารถเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการเดินทางไปทำงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องแบตเตอรี่ และยังได้ร่วมสร้างพลังงานสะอาด ลดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like