CIRCULAR ECONOMY

โควิด-19 มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 60% ใช้นวัตกรรม “ไพโรไลซิส” ย่อยขยะพลาสติกเป็นน้ำมันชีวภาพ

24-25 กรกฎาคม 2564…การผลิตขยะพลาสติกทั่วโลกมากถึง 370 ล้านเมตริกตันต่อปี คาดการณ์ ภายในปี 2050 ขยะพลาสติกกว่า 12 พันล้านตันจะทับถมอยู่ในหลุมขยะฝังกลบและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมรีไซเคิล Pyrolysis technologies

ยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากคนทั่วโลกมีความจำเป็นและความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยรวมถึงอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันสุขภาพของตนเอง ส่งผลถึงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรายงานว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นถึง 60% โดยอัตราการผลิตพลาสติกรายปียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในประเทศไทยเองมีการสร้างขยะพลาสติกปีละกว่า 2,000 ล้านกิโลกรัม มีการนำไปรีไซเคิลเพียงแค่ไม่ถึง 10% ตลอดจนรายงานการผลิตขยะพลาสติกทั่วโลกมากกว่าถึง 370 ล้านเมตริกตันต่อปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ขยะพลาสติกกว่า 12 พันล้านตันจะทับถมอยู่ในหลุมขยะฝังกลบและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ

เป้าหมายของ คอร์สแอร์ คือการเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งและไม่ถูกทำลายเพื่อย่อยสลายเหล่านี้ให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์บนแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการการเปลี่ยนสภาพของขยะพลาสติกให้กลับไปเป็นน้ำมันในรูปแบบของเหลว

ซาโลรานตา กล่าวถึง Corsair ใช้ขยะพลาสติกเป็นตันในแต่ละวันในโรงงาน

เริ่มจากกระบวนการลำเลียงขยะพลาสติกลงในเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิส (Pyrolysis Machine) ที่สามารถรองรับขยะพลาสติกได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก พลาสติกห่อหุ้ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ซึ่งพลาสติกกลุ่มนี้หลังจากถูกใช้งานมักถูกทิ้งใส่หลุมฝังกลบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในท้องทะเล)

หลังจากนั้น เครื่องจะให้ความร้อนต่อขยะพลาสติกที่ถูกใส่ไปในเครื่องเพื่อให้เกิดควันและก๊าซ โดยขั้นตอนนี้ไม่ใช่การเผาแต่เป็นการใช้ความร้อนเพื่อย่อยสลาย ทำให้ไม่เกิดไอพิษลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซไวไฟที่ได้ในขั้นตอนนี้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้เพื่อสร้างความร้อนในขั้นตอนการแปรสภาพขยะพลาสติกต่อไป ส่วนควันที่เกิดขึ้นจะลอยผ่านระบบกลั่นและเปลี่ยนเป็นของเหลว

พลังงานหรือน้ำมันชีวภาพถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการดังกล่าว และยิ่งไปกว่านั้น น้ำมันชีวภาพขั้นสูงบางส่วนที่ผลิตได้ยังหมุนเวียนนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิสได้อีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอก

ในอนาคต คอร์สแอร์จะมีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของเครื่องจักรเหล่านี้ในตัวเอง เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานที่เพียงพอสำหรับป้อนภายในโรงงาน

โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมัน ของคอร์สแอร์ มีเนื้อที่ 6,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิสที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกที่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันกำมะถันต่ำหรือนำมันชีวภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตราว 200,000 ลิตรต่อเดือน โดยโรงงานจะขยายเนื้อที่เพิ่มอีก 10,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้ได้มากกว่า 1,000,000 ลิตรต่อเดือนในปี พ.ศ 2565

จากขยะพลาสติกที่ถูกรวบรวมมาย่อยสลาย เข้าสู่เครื่องนวัตกรรม ไพโรไลซิส แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันชีวภาพ สุดท้ายนวัตกรรมไพโรไลซิส ขณะย่อยขยะพลาสติกเป็นน้ำมันชีวภาพ

“ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยืนหยัดและร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติก เราทุกคนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ด้วยสองมือของเรา รวมถึงการใช้นวัตกรรมที่เรามีอยู่ ด้วยเหตุนี้ คอร์สแอร์จึงต้องเดินหน้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งพันธมิตรทางการเงิน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีวิสัยทัศน์ภารกิจในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างเมืองให้น่าอยู่ เพื่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้”

ซาโลรานตา กล่าวทิ้งท้าย ได้ร่วมมือมือกับองค์กรหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ไมเนอร์ กรุ๊ป, เซ็นทารา กรุ๊ป, ชาเทรียม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท, โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท แอ​สเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), แด​รี่โฮม และอีกหลายแห่ง เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ล้นเมืองและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสร้างสรรค์มลภาวะที่ดีสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply