BIODIVERSITY & REGENERATIVE

กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก 


12 ตุลาคม 2565… ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกำหนดให้มีพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กรที่สร้างทั้งความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้ด้วย

กลุ่มธุรกิจ TCP ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่ยึดถือ ‘ความยั่งยืน’ เป็นรากฐานของธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนความตั้งใจที่จะช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ เพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน”

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พันธมิตรในทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจัง พร้อมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและขับเคลื่อนความยั่งยืนในประเด็นสำคัญเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” รวมถึงร่วมกันปรับตัวและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เปลี่ยนความ “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไปได้” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” สำหรับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

“ภายใต้ประเด็นดังกล่าว กลุ่มธุรกิจ TCP และพันธมิตรในหลากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และพร้อมที่จะสร้างเป้าหมายหลักร่วมกันคือ การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุ ลดความหนาของกระป๋อง ลดน้ำหนักแก้ว หันมาใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้”

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ในโครงการ Aluminum Loop ผลักดันการจัดทำระบบการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม ในด้านของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนที่ท้าทายอย่างการสร้าง Green Polymer Portfolio ให้ถึง 1 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ทั้งในองค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy เช่น การออกฉลากสีเทา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองและชดเชยคาร์บอนเครดิตเพื่อผลักดันเป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2608

โครงการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องขับเคลื่อนพร้อมไปกับพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการแบ่งปันนวัตกรรมและองค์ความรู้ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายความยั่งยืนที่ดูจะ ‘เป็นไปไม่ได้’ ให้ ‘เป็นไปได้’ ในเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาถึง 66 ปี จึงตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งองค์กรหลักที่พร้อมทำงานด้านความยั่งยืนไปด้วยกันกับทุก ๆ ฝ่าย เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like