BIODIVERSITY & REGENERATIVE

การประเมินมูลค่าทางการเงินของกิจการ BIODIVERSITY

14 มิถุนายน 2566…สตาร์ทอัพรายหนึ่งกำลังช่วยให้องค์กรต่างๆเห็นชัดถึงปัจจัยประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจว่า บรรดาสัตว์ป่าให้ประโยชน์แก่พวกเขาอย่างไร

ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ฉลามหรือเหยี่ยวเพเรกริน มีมูลค่าเท่าไร? จะแสดงมูลค่าทางการเงินอย่างไร? ทั้งโลกไม่คุ้นเคยกับการคิดแบบนี้ แต่คำถามเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งหากต้องพิจารณาว่าธรรมชาติมีส่วนสัมพันธ์แนบแน่นกับการตัดสินใจสำคัญ ตั้งแต่การลงทุนทางธุรกิจไปจนถึงการวางผังเมือง

สตาร์ทอัพในเอสโตเนีย Endangered Wildlife OÜ กำลังให้คำตอบ บริษัทได้พัฒนาเทคนิคสหสาขาวิชาชีพใหม่เพื่อให้คุณค่าทางการเงินที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้สำหรับเรื่อง Biodiversity สิ่งนี้มอบคุณค่าการอนุรักษ์โดยรวมสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่ประกอบด้วยข้อพิจารณาที่หลากหลาย ตั้งแต่มูลค่าคาร์บอน คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ไปจนถึงคุณค่าการดำรงอยู่ของสายพันธุ์ และอื่นๆ

ที่สำคัญ ค่านี้ใช้กับสปีชีส์ภายในสถานที่เฉพาะ แต่ละแห่งมีค่าต่างกัน

วิธีประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร ยกตัวอย่างหนึ่ง เทศบาลที่คำนวณ ROI ของการลงทุนในพื้นที่สีเขียวสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงินของชนิดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยปัจจัยอื่นๆ เช่น การกักเก็บคาร์บอน

อีกตัวอย่างที่จับต้องได้เกิดขึ้นในปี 2022 เมื่อ Endangered Wildlife OÜ ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Shark Allies เพื่อคำนวณมูลค่าทางการเงินของฉลามที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งถูกนำมาใช้ในวงการบันเทิง

 

ที่มา คลิกที่ภาพ

มีองค์กรจำนวนมากได้รับข้อมูลการประเมินคุณค่า Biodiversity ผ่านบริการให้คำปรึกษาของ Endangered Wildlife OÜ นอกจากนี้ สตาร์ทอัพยังได้พัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์แมชชีนเลิร์นนิงที่เรียกว่า Biodiversity Valuator ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณมูลค่าทางการเงินเกี่ยวกับ Biodiversity ด้วย

ที่มา

 

You Might Also Like