ACTIVITIES

โลตัส x SCGP รับกล่อง+ลังกระดาษนำรีไซเคิล เป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี

24 เมษายน 2564…เชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันนำกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคได้ที่จุดรับกล่องกระดาษในโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวถึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกล่าสุด โลตัส ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ ให้กับหน่วยงานและชุมชนกว่า 200 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลสนาม 13 แห่ง โรงพยาบาล 33 แห่ง ด่านคัดกรองและด่านตรวจ 138 แห่ง และชุมชนใกล้เคียงสาขา เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจไม่เพียงพอ

“โลตัส จึงได้ร่วมมือกับ SCGP ในการเป็นจุดรับบริจาคกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม โดยลูกค้าและประชาชนที่มีจิตศรัทธา สามารถนำกล่องมาบริจาคที่จุดรับของเราในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมา เราได้เปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าช่วยกันนำกล่องกระดาษไปจัดการอย่างถูกวิธี ด้วยการนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โลตัส ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน”

วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP แสดงความยินดีและขอขอบคุณ โลตัส ที่ให้โอกาสได้ร่วมมือกันอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ โลตัส จะเป็นจุดรับบริจาคกล่องที่เหลือใช้นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ SCGP เพื่อผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี ซึ่ง SCGP ได้ออกแบบสร้างสรรค์ เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขนาดเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ สะดวกต่อการใช้งานสอดรับกับสรีระของคนเอเชีย รองรับน้ำหนักแนวราบได้ถึง 100 กิโลกรัม มีน้ำหนักเบา ขนส่งได้สะดวก อีกทั้งยังสามารถประกอบติดตั้งได้ง่ายภายในเวลาเพียง 8 นาทีโดยไม่ต้องใช้กาว เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้ทันสถานการณ์

“ที่ผ่านมา SCGP และ โลตัส ได้ดำเนินการโครงการเพื่อสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน”

ลูกค้าและประชาชนที่สนใจ สามารถนำกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคได้ที่จุดรับกล่อง ณ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

You Might Also Like