TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะนิติบุคคลในแผ่นดินนี้ มีบทบาทของตัวเองที่ต้องทำ”

8 พฤษภาคม 2563…Shaping #COVID19 กสิกรไทยกับ 2 โครงการล่าสุด ไม่เกี่ยวกับจม.เปิดผนึก เพราะไม่เคยได้รับ ไม่สำคัญ ธนาคารมีหน้าที่ก็ทำต่อ เช่นเดียวกับการตอบผู้ถือหุ้น ภาวะไม่ปกติจะคิดถึงกำไรเฉพาะหน้าไม่ได้ ต้องสละสั้นให้ระบบรอดก่อน แล้วเราจึงจะมีอนาคตระยะยาว

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ธนาคารกสิกรไทยเคยกล่าวไว้ว่า “ธุรกิจต้องมองมิติสังคมด้วย” ในครรลองการแก้ปัญหาของผลกระทบที่มาจากโรคระบาดครั้งนี้ กระทบทั้งสุขภาพคนไทยโดยรวม และความชะงักงันระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเดือดร้อนหลากมิติในทุกแวดวงประชาชน

ต่อไปนี้ ในฐานะผู้นำของแบรนด์กสิกรไทย จะต้องทำบทบาทของตัวเองซึ่งเป็น Corporate Citizen ต่อเนื่องอีก 2 ด้าน

1.มองถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องเป็นด่านหน้าของการสกัด Covid-19 ไม่ให้ขยายตัวไปมากกว่านี้ เพราะจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจประเมินได้

“บุคคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดของประเทศไทย เป็นกลุ่มที่เสี่ยงภัยมากที่สุดที่จะติดโรคได้ และเหนื่อยที่สุดเพราะไม่มีวันหยุด เพราะมีคนป่วยเพิ่มทุกวัน ซึ่งในส่วนนี้ หลาย ๆ ที่ในสังคมไทยยกย่องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ธนาคารกสิกรไทยอยากมีส่วนร่วม เราอยากให้กำลังใจ และสนับสนุนผลตอบแทนทางการเงินด้วย โครงการ “เบี้ยรบพิเศษสำหรับนักรบเสื้อกาวน์” เพราะคนเหล่านี้ทำงานหนักกว่าเงินเดือนปกติที่ได้ โดยโครงการนี้จะช่วยให้เขานำไปใช้จุนจือครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ โดยขอโฟกัส 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เเพราะยังมีโอกาสพบกลุ่มเสี่ยงอยู่มาก”

บัณฑูรขยายความ คุณสมบัตินักรบเสื้อกาวน์ บุคคลากรทางการแพทย์ในที่นี้นอกจากที่คุ้นชินแล้ว ยังหมายถึงเจ้าหน้าที่พนักงานที่สัมผัสคนไข้ ที่มีโอกาสติดเชื้อในโรงพยาบาล คนเข็นแปล เข็นรถผู้ป่วย แม้กระทั่งคนเก็บขยะในโรงพยาบาล ก็ใช่เช่นกัน

กระบวนการทำงาน มูลนิธิกสิกรไทยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าข่ายตามเกณฑ์จำนวน 45 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้แก่ จังหวัด สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 5,083 คน ทั้งหมดเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานตั้งแต่มีการแพร่ระบาด และมีหน้าที่ในงานที่ได้สัมผัสเชื้อและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขจนถึงวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา

“มูลนิธิกสิกรไทย ซึ่งธนาคากสิกรไทยดูแลอยู่ จะมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักรบเสื้อกาวน์รวม 20,000 คน คนละ 4,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300 ล้านบาท เพื่อจะได้นำเงินไปใช้จ่ายตามความจำเป็น โดยมูลนิธิกสิกรไทยจะมีกระบวนการจ่ายเงินเพื่อให้มั่นใจว่าเงินดังกล่าวถึงมือนักรบเสื้อกาวน์ได้อย่างทั่วถึง”

บัณฑูร ย้ำว่าเงินในส่วนนี้จะเข้าบัญชีของนักรบเสื้อกาวน์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ตาม ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทย

Brand Purpose ของกสิกรไทยทำหน้าที่ต่อเนื่อง จาก CSR ด้าน 1 มาสู่ธุรกิจธนาคารอีกด้าน 1

1.กลับมาที่เรื่องธนาคารโดยตรง ธุรกิจเอสเอ็มอี เผชิญกับสถานการณ์ที่สะดุดขณะนี้ จากเดิมที่ทำธุรกิจดี ๆ แต่แล้วธุรกิจก็ทำไม่ได้ เขาไม่ได้ดำเนินธุรกิจผิดเลย แต่เพราะมนุษย์เดินทางตามปกติไม่ได้

เมื่อผู้คนทั้งโลกไม่สามารถเดินทางได้ เพราะฉะนั้นธุรกิจที่ต้องพึ่งลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ การท่องเที่ยว หรือร้านอาหาร ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีใครเคยเจอวิกฤติแบบนี้มาก่อน แม้กระทั่งช่วงต้มยำกุ้งนั้น ทุกคนยังค้าขายได้ตามปกติ กลุ่มที่โดนหนักคือธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะไม่ได้มีเงินทุนสำรองมากพอ เมื่อขาดสภาพคล่องก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก”

บัณฑูรขยายความต่อเนื่องว่า ธนาคารได้จัดตั้งโครงการ “สินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี” เป็นเงินกู้สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถจ้างพนักงานต่อไปได้ มีอัตราดอกเบี้ย 0% ธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการนี้ไว้ 1,000 ล้านบาท และทำให้เกิดการจ้างงานพนักงานกว่า 41,000 คนต่อไป

“สิ่งสำคัญของโครงการนี้ คือ การเข้าไปช่วยเหลือพนักงานให้ยังมีงานทำและมีเงินเดือนเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยพนักงานแต่ละคนจะได้เงินคนละ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จะเชิญลูกค้าเอสเอ็มอีรายเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน และมีการใช้บริการกับธนาคารมานานหลายปีเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งเจ้าของธุรกิจต้องเป็นคนดี เป็นนักสู้ที่พยายามต่อสู้เพื่อนำพาธุรกิจและพนักงานรอดไปด้วยกัน การช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้ ธนาคารจะช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนให้บางส่วน ธุรกิจต้องดำเนินต่อไปได้ และสามารถดูแลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในส่วนอื่น ๆ ได้เอง โดยไม่หยุดหรือปิดกิจการ”

เงื่อนไขของโครงการนี้ ธนาคารสนับสนุนเงินกู้เพื่อจ้างพนักงาน อัตราดอกเบี้ย 0% ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ 10 ปี และไม่ต้องผ่อนชำระคืนเงินกู้ 1 ปี เพื่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอีรายเล็กมีเงินทุนในการจ้างพนักงานให้พวกเขามีรายได้และอยู่รอด

“ถือว่าโครงการนี้เป็นการซื้อเวลาในสถานการณ์ Covid-19 ช่วง 3 เดือนก่อน พอครบ 1 ปีค่อยผ่อนส่ง ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้อง ก็เลื่อนไปปีต่อ ๆ ไปก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้ามีก็ช่วยผ่อนส่งธนาคารด้วย เรื่องนี้ธนาคารจะมีกระบวนการตรวจสอบได้ว่า เงินได้เข้าบัญชีพนักงานทุกคนจริง โครงการนี้จะสามารถช่วยธุรกิจทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000 บริษัท”

บัณฑูร ขยายความถึงการดำเนินงานธุรกิจเพื่อช่วยเอสเอ็มอี โดยยืนยันหนักแน่นว่า สถาบันการเงินยังมีกำลังที่จะช่วยได้ ต่อให้ “เสี่ยง” ก็ยังช่วยได้

“ปี 2563 ต่อให้สถาบันการเงินมีกำไรเป็น 0 ก็รับได้ เพราะทุนยังอยู่ ทุนอย่างแน่นพอสมควร เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อประโยชน์ระยะยาว ต้องรักษาคนข้างล่าง และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อให้ระบบเดินได้ ในภาวะสงครามที่เราอยู่”

ถือเป็นข้อความตอกย้ำของบัณฑูร จะตอบผู้ถือหุ้นถึงเม็ดเงินที่ต้องใช้ในช่วงภาวะสงคราม Covid-19 “ต้องสละสั้น เพื่อระยะยาว”

ทั้งนี้ รวมถึงโครงการประกาศกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ “เถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ” เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น้อย ให้มีงานทำ และลดภาระหนี้ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤต เริ่มที่ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต 127 รายที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมตั้งงบช่วยเหลือ 100 ล้านบาท เพื่อช่วยพนักงาน 3,000 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเตรียมขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยตั้งเป้างบทั้งโครงการราว 500 ล้านบาท ช่วยพนักงานได้ราว 15,000 คน

คงไม่ผิดหนัก หากจะกล่าวว่า การ Shaping #COVID19 นี้ จะเห็นแบรนด์กสิกรไทย เป็นธนาคารตอบสนองความต้องการ Stakeholder อย่างมีเป้าหมายชัดเจน ในภาวะวิกฤตแบบสงครามครั้งนี้ เห็น “คุณค่าร่วม”ของแบรนด์ขณะนี้และอนาคตที่บัณฑูรกล่าวทิ้งท้าย

-เฉพาะหน้าต้องรอด
-อนาคต เมื่อรอดแล้ว การทำมาหากินอะไรก็ตามจะค้าขายแบบเดิม ๆ ปลูกพืชเดิม ๆ จะไปไม่รอด ต้องหาองค์ความรู้ใหม่ เปลี่ยนความสามารถในการค้าขาย

เพราะธุรกิจ และสังคม คือเรื่องเดียวกัน

 

 

You Might Also Like