Browsing Tag

นพเก้า สุจริตกุล

NEXT GEN

SET Social Impact Gym ปี 4 สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

20 พฤศจิกายน 2563… SET Social Impact Gym ในปีนี้ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ได้ตกผลึกด้านการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งมิติด้านการตลาด การขาย การบริหารการเงิน กลยุทธ์การหาลูกค้า และที่สำคัญคือ วิธีประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจเพื่อสังคม

Continue Reading

ACTIVITIES

เอ็ม บี เค จับมือ SET เปิดพื้นที่ “ผ้าเปลี่ยนโลก” ส่งสินค้า SE ถึงใจกลางเมือง

14-15 พฤศจิกายน 2563…SET Social Impact Fair 2020 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม สืบสานภูมิปัญญา สร้างงานสร้างรายได้จากชุมชมสู่ชุมชน ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

Continue Reading

NEXT GEN

SET: Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โซลูชั่นเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ/ประชาชน ปลูกไม้ให้ได้ป่า ด้วยกลไกธรรมาภิบาลเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล

28 กันยายน 2563…ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง Initiatives ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaboration Platform) ที่มีกลไกการดำเนินงานด้วยการระดมทุนในการปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ ด้วยกลไกธรรมาธิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ตั้งเป้าภายใน 1 ปี ปลูกป่า 500 ไร่ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 900,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym 2020 ปีที่ 4 บ่มเพาะ SE พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

30 สิงหาคม 2563…SE ปีนี้จะครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading

ACTIVITIES

SET ร่วมใจสู้ภัย #COVID19 สนับสนุนข้าวสารโรงทาน 45 วัด

7 พฤษภาคม 2563…นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนถวายข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม แด่พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี

Continue Reading

ACTIVITIES

ร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตร SET SE101@University

3 ตุลาคม 2562…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “SET Social Impact SE101@University”

Continue Reading

ACTIVITIES

SET ลงพื้นที่อุบลฯ มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด

12 ตุลาคม 2562…นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading