Browsing Tag

นพเก้า สุจริตกุล

PARTNERSHIPS

วิถีชุมชน & เกษตรยั่งยืน ออกแบบได้ด้วย Purpose !

12 สิงหาคม 2562…ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน จำเป็นต้องคิดถึงทุก ๆ ห่วงโซ่ของชุมชน และการเกษตร ที่มีความพยายามจะเข้าสู่วิถีอินทรีย์ ซึ่งจากเวที SET Social Impact Day 2019 จะเห็นคนที่ทำได้ แต่ต้องใช้เวลา และความอดทน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ถ้าธุรกิจ ยังต้องการเงินจากกองทุนทั่วโลก คงปฏิเสธ ESG ไม่ได้!

2 สิงหาคม 2562… 1 แสนล้านล้านเหรียญสหรัฐ เม็ดเงินมากกว่า GDP ของโลก ถูกควบคุมโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั่วโลก คนกลุ่มนี้คุม Direction ธุรกิจได้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดได้ 1 ในนั้นคือการเกิด ESG & ร่วมมือภาคสังคม

Continue Reading

PARTNERSHIPS

มุมมองนักแสดง คิด&ลงมือทำจริง ออกแบบทางออกให้น้ำ ทะเล ป่า ขยะ

24 กรกฎาคม 2562…ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ,อเล็กซ์ เรนเดลล์ ,ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร 3 ชื่อนี้คนที่ตามเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รู้สึกว่าเป็น “พรีเซ็นเตอร์” ให้องค์กรใด เพราะงานที่ทำอยู่เกิดจาก Mindset รักษ์โลกเช่นเดียวกับองค์กรใหญ่

Continue Reading

PARTNERSHIPS

Heart & Health สุขภาพ “ใจ,กาย” ใครออกแบบ?

20 กรกฎาคม 2562…SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” Heart & Health คนไทยสุขภาพดี ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีได้ คนในสังคมคนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน แม้จะเสียเต้านมเพราะมะเร็ง หรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า ยังทำงานได้เหมือนคนปกติ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ทางออกอนาคตการศึกษาไทย ที่ไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว

18 กรกฏาคม 2562…ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ตลาดทุน ร่วม Co-create Collaboration กับภาคสังคม

17 กรกฏาคม 2562…ตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีส่วนร่วมกับภาคสังคมมานานแล้ว ความยั่งยืนไม่ไช่เฉพาะเรื่องบรรษัทภิบาล แต่เป็นเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งตลาดทุนไทยดูแลเรื่องนี้ได้ดีขึ้น

Continue Reading

CSR

ใช้ทรัพยากรที่บริษัทมี สนับสนุนภาคสังคม “ผ้าเปลี่ยนโลก”

30 มิถุนายน 2562… MBK จับมือ SET จัดงาน SET Social Impact Fair 2019 และ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน @ MBK Center

Continue Reading