ACTIVITIES

เอ็ม บี เค จับมือ SET เปิดพื้นที่ “ผ้าเปลี่ยนโลก” ส่งสินค้า SE ถึงใจกลางเมือง

14-15 พฤศจิกายน 2563…SET Social Impact Fair 2020 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม สืบสานภูมิปัญญา สร้างงานสร้างรายได้จากชุมชมสู่ชุมชน ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

วิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานผ้าเปลี่ยนโลก SET Social Impact Fair 2020 เป็นปีที่ 3

“ความร่วมมือกันส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) โดยเฉพาะกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อรายได้สู่ชุมชน สร้างการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาแก่บุคคลกลุ่มเปราะบางต่างๆ ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชนถึงผู้บริโภคใจกลางเมือง”

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนดำเนินงานด้วยความยั่งยืนในทุกมิติ เน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคตลาดทุนและภาคสังคม นำศักยภาพของตลาดทุนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแบ่งปันทรัพยากร และการเชื่อมโยงเครือข่าย

“งาน SET Social Impact Fair เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อนำรายได้กลับไปช่วยเหลือสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่นไทยต่อไป”

ส่งผ้าจากชุมชนถึงมือผู้สนใจ @ใจกลางเมืองกรุง

ทั้งนี้ มี 20 ธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) ในกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ อินดี้ อีโค่ (IndyEko) ,ฮาร์ททิส (HEARTIST) ,อาร์ต สตอรี่ (Art Story) ,ยาโน (Yano) ,โฟล์คชาร์ม (FolkCharm) ,ฟอร์โอลด์ดี้ (ForOldy) ,ลลิน บาย ดับเบิ้ล พี (Larinn by double P) ,โลเคิล อลอท (LocalAlot) ,คราฟท์เดอคัวร์ (craft de quarr) ,เอสซี แกรนด์ (SC Grand) ,ฮักอีรี่ (HUG Eri) ,วีที ไทย (VT Thai) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นต้น

พร้อมกิจกรรม workshop ที่น่าสนใจ อาทิ สาธิตการย้อมผ้าสีจากธรรมชาติ การทอล์คโชว์เรื่อง นิทานกับลายผ้าพร้อมช้อปอย่างเพลิดเพลินไปกับวงดนตรีที่จะมาขับกล่อมตลอดทั้งวัน พิเศษ ! ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม สมาชิกเอ็ม บี เค แอปพลิเคชันซื้อสินค้าภายในงานสามารถนำยอดใช้จ่ายไปสะสมคะแนน MBK Points

 

You Might Also Like