Browsing Tag

SET

NEXT GEN

ก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม @ Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE

24 สิงหาคม 2564…ประเด็นความยั่งยืนในภาคพลังงาน และแนวคิดและข้อปฏิบัติที่มีต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ถูกแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวที Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE ความหวังใหม่ เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย ปรับตัว ยืดหยุ่น พร้อมก้าวสู่โลกใหม่อย่างแท้ยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า ผู้ประกอบการทางสังคม คือ นักธุรกิจของยุคหน้า

25 กุมภาพันธ์ 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคสังคมและภาคธุรกิจ ด้วยการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแผนธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคมแก่ภาคธุรกิจ ในงาน “Social Business Matching Day: The Impact Opportunity#1” ครั้งแรก 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Co-Creation) ขยายผลลัพธ์ทางสังคม

Continue Reading

ACTIVITIES

20-21 มีนาคม วันกระตุกเตือนต่อนานาชาติ 2 เรื่อง @ UN

20-21 มีนาคม 2564…SD Perspectives รวม 2 วันต่อเนื่องตามที่ UN ประกาศไว้ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันความสุขสากล” หรือ International Day of Happiness และ 21 มีนาคม “วันป่าไม้โลก” หรือ International Day of Forests

Continue Reading

ALTERNATIVE

CEO,CFO,IR @เอไอเอส คว้าครบ 3 รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มเทคโนโลยี
จากเวที IAA


17 มีนาคม 2564…สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ประกาศ IAA Awards for Listed Companies 2020 มอบให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม

Continue Reading

NEXT GEN

ESG & Sustainability อีก 1 ความท้าทายสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

25 มกราคม 2564…ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2564-2566) เรื่อง 1 จะเดินหน้าการปลูกฝังการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Cultivation) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym ปี 4 สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

20 พฤศจิกายน 2563… SET Social Impact Gym ในปีนี้ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ได้ตกผลึกด้านการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งมิติด้านการตลาด การขาย การบริหารการเงิน กลยุทธ์การหาลูกค้า และที่สำคัญคือ วิธีประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจเพื่อสังคม

Continue Reading

ACTIVITIES

เอ็ม บี เค จับมือ SET เปิดพื้นที่ “ผ้าเปลี่ยนโลก” ส่งสินค้า SE ถึงใจกลางเมือง

14-15 พฤศจิกายน 2563…SET Social Impact Fair 2020 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม สืบสานภูมิปัญญา สร้างงานสร้างรายได้จากชุมชมสู่ชุมชน ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

Continue Reading

NEXT GEN

SET: Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โซลูชั่นเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ/ประชาชน ปลูกไม้ให้ได้ป่า ด้วยกลไกธรรมาภิบาลเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล

28 กันยายน 2563…ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง Initiatives ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaboration Platform) ที่มีกลไกการดำเนินงานด้วยการระดมทุนในการปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ ด้วยกลไกธรรมาธิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ตั้งเป้าภายใน 1 ปี ปลูกป่า 500 ไร่ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 900,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

Continue Reading