Browsing Tag

นพเก้า สุจริตกุล

NEXT GEN

SET Social Impact Gym 2020 ปีที่ 4 บ่มเพาะ SE พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

30 สิงหาคม 2563…SE ปีนี้จะครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading

ACTIVITIES

SET ร่วมใจสู้ภัย #COVID19 สนับสนุนข้าวสารโรงทาน 45 วัด

7 พฤษภาคม 2563…นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนถวายข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม แด่พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี

Continue Reading

ACTIVITIES

ร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตร SET SE101@University

3 ตุลาคม 2562…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “SET Social Impact SE101@University”

Continue Reading

ACTIVITIES

SET ลงพื้นที่อุบลฯ มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด

12 ตุลาคม 2562…นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading

PARTNERSHIPS

วิถีชุมชน & เกษตรยั่งยืน ออกแบบได้ด้วย Purpose !

12 สิงหาคม 2562…ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน จำเป็นต้องคิดถึงทุก ๆ ห่วงโซ่ของชุมชน และการเกษตร ที่มีความพยายามจะเข้าสู่วิถีอินทรีย์ ซึ่งจากเวที SET Social Impact Day 2019 จะเห็นคนที่ทำได้ แต่ต้องใช้เวลา และความอดทน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ถ้าธุรกิจ ยังต้องการเงินจากกองทุนทั่วโลก คงปฏิเสธ ESG ไม่ได้!

2 สิงหาคม 2562… 1 แสนล้านล้านเหรียญสหรัฐ เม็ดเงินมากกว่า GDP ของโลก ถูกควบคุมโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั่วโลก คนกลุ่มนี้คุม Direction ธุรกิจได้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดได้ 1 ในนั้นคือการเกิด ESG & ร่วมมือภาคสังคม

Continue Reading

Pin It on Pinterest