SD DAILY

AIS พร้อมรับมือ “พายุโนรู” ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่ล่วงหน้า+เปิด War Room รับมือ

29 กันยายน 2565… AIS ดูแลเครือข่ายสื่อสารทั้งมือถือและเน็ตบ้านอย่างเต็มที่ โดยมีการเปิด War room เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีการเตรียมการล่วงหน้า ประกอบด้วย

-ส่งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ และกระจายทีมวิศวกร Stand by ในพื้นที่เสี่ยง หากต้องมีการแก้ปัญหาฉุกเฉิน พร้อม

-ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำผ่าน IoT เพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขได้อย่างตรงจุด

-เตรียมเครื่องปั่นไฟ และ น้ำมัน ลงพื้นที่สถานีฐานในจุดเสี่ยง เพื่อให้พร้อมในการดูแลสัญญาณในพื้นที่หลักอย่างทันท่วงที

-ประสานงานกับ ปภ.พื้นที่และส่วนราชการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายล่วงหน้า ในบริเวณพื้นที่ศูนย์อพยพ ที่แต่ละจังหวัดจัดไว้ในกรณีจำเป็น

ทั้งนี้รวมไปถึงการเตรียมสนับสนุนน้ำดื่ม และสาธารณูปโภคที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่ โดยทุกหน่วยงานในเอไอเอส ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออยู่เคียงข้าง ให้ประชาชนสามารถใช้บริการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องอย่างดีที่สุด

 

You Might Also Like