SD DAILY

เอสซีจี ชูนวัตกรรมSCG Bi-io อากาศสะอาด ปลอดภัย สร้างได้

30 กันยายน 2565… SCG Bi-ion โดย เอสซีจีมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในด้านเชื้อโรคและมลภาวะในอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องเร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต

วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี ได้ยกตัวอย่างโรงเรียนที่เริ่มใช้ SCG Bi-ion หลากหลายแห่งเช่น

โรงเรียนเพลินพัฒนาโรงเรียนได้ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในพื้นที่ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และห้องพักครูของอาคาร เตรียมอนุบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเด็กเล็กและครูผู้ดูแลรวมมากกว่า 100 คน

เหตุผลที่ทางโรงเรียนเลือกติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในพื้นที่กลุ่มเด็กเล็กก่อน สืบเนื่องจากเด็กเล็กชั้นอนุบาลเป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ อาจเกิดความเสี่ยงในระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนใช้งานร่วมกันและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย อย่างห้องสมุดมัธยม ห้องสมุดกลาง และห้องพยาบาลกลาง ดังนั้น ผู้ปกครองทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลทั้งด้านการเรียนและสุขอนามัยที่ปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องด้วยหัวใจคือผู้เช่า ดังนั้นต้องดูแลและปรับปรุงอาคารสำนักงานตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เช่ามั่นใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง “อากาศภายในอาคาร” ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน จึงติดตั้งระบบ SCG Bi-ion เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องอากาศ และลดเชื้อโรคต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายผลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการติดตั้งเพียง อาคารอับดุลราฮิม เพลส สู่ อาคารบางกอกซิตี้ และอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ติดครอบคลุมมากกว่า 2,200 ตารางเมตร ในพื้นที่ล็อบบี้ก่อนเพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้สัญจรต่อวันเป็นจำนวนมาก พร้อมวางแผนขยายพื้นที่ติดตั้งสู่ชั้นอื่นๆ ของอาคาร และอาคารอื่นที่อยู่ในการดูแลและบริหาร เพราะเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของผู้เช่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

“อาชีพหมอและพยาบาล นับว่าเป็นอาชีพแนวหน้าที่ต้องผจญและสู้รบกับเชื้อโรคทุกทิศทางตลอดเวลา” โรงพยาบาลสระบุรี ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในบริเวณจุดสำคัญต่างๆ อาทิ ห้องฉุกเฉิน โรงอาหาร แผนกอายุรกรรม เป็นต้น เพื่อเพิ่มสุขภาวะที่ดีทางอากาศให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่แข็งแรงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่มั่นใจด้วยว่าทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่สูงสุดเช่นกัน

You Might Also Like