SD DAILY

SD Daily : 7 ขั้นตอนสู่ Climate Neutral ในโลกออนไลน์

28 ธันวาคม 2566…สำหรับผู้ประกอบการหรือ CEO ที่มีเป้าหมายต้องการทำให้บริษัทสะท้อนเรื่องราวด้านความยั่งยืนที่ทำอยู่ ? วิธีพื้นฐานในการทําเช่นนี้ คือ ทำให้ได้รับการรับรองคุณสมบัติ Climate Neutral จุดสำคัญ คือ ต้องเปลี่ยนให้ความคิดริเริ่มที่เดิมมาจากผู้นํา ให้เกิดจากพนักงาน

โดยพื้นฐาน บริษัทจะเป็น Climate Neutral เมื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดให้เหลือศูนย์  เริ่มจากคํานวณ Carbon Footprint ก่อนแล้วจึงทํากระบวนการต่างๆ ต่อไป

ส่วนฐานะบุคคลธรรมดาสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการกระทําต่างๆ เช่น ลดการเดินทางทางอากาศ กินเนื้อสัตว์น้อยลง ขับรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุด

 

สำหรับประเทศไทย ขณะนี้มีแอปฯของอบก. เพื่อวัดคาร์บอนรายบุคคล

เพื่อลด Footprint ทั้งบริษัทและบุคคลธรรมดา สามารถทำได้โดยใช้ทางเลือกที่หลากหลาย ตัวอย่างรูปธรรม เช่น แทนที่จะเดินทางโดยใช้เครื่องบินไปประชุม แต่ลดผลกระทบได้ โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่

ระดับบริษัท การใช้พลังงานดิจิทัลมีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งผู้บริหาร และพนักงานอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เช่น ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่บางแห่งใช้พลังงานมากกว่าบางประเทศ

ข้อมูลระบุว่า ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์คิดเป็นประมาณ 3.7% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า การปล่อยมลพิษเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2025 เพราะผู้บริโภคแทบทุกคนใช้เวลาทั้งวันดาวน์โหลด ดู และแบ่งปัน กิจกรรมเหล่านี้ล้วนทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นยิ่งส่ง และจัดเก็บข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้ไฟฟ้าและพลังงานมากขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้ 7 ขั้นตอนสู่ Climate Neutral ในโลกออนไลน์ ประกอบด้วย

1.ตรวจวัด Footprint ปัจจุบัน การปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคืออะไร ? ทุกวันนี้ ทุกคนสามารถทําเรื่อง Climate Neutral ร่วมกับบริษัทภายนอก จนได้ใบรับรอง หรือใช้เครื่องมือออนไลน์ตรวจวัดเรื่องดังกล่าว

2.ตั้งเป้าหลังจากมีข้อมูล Footprint เพื่อให้บรรลุเป้า Climate Neutral ต้องลดถึงระดับใด ภายในเวลาใด

3.วางแผนหลังจากรู้เป้าหมายการลด จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? ระบุพื้นที่แรกๆ ที่สามารถลดหรือกําจัดได้ โดยรวมพนักงานไว้ในแผน และเริ่มลงมือทำ

4.ซื้อคาร์บอนเครดิต หากไม่สามารถกําจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังเป็น Climate Neutral ได้โดยการซื้อคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิตช่วยให้บริษัทต่างๆจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยจ่ายเงิน เป็นการลงทุนกับความพยายามด้านความยั่งยืนของบริษัทอื่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซของตัวเอง

5.ซื้อคาร์บอนออฟเซ็ต  ออฟเซ็ตต่างจากเครดิต การชดเชยใช้เพื่อถ่วงดุลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กุญแจสําคัญของการมีเครดิตหรือการออฟเซ็ต คือ การทํางานร่วมกับหน่วยงานดําเนินการด้านสภาพอากาศที่มีชื่อเสียงของโลก หรือ ClimateNeutral.org

6.ลดการใช้ ลงมือทำจริงตามแผน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท แผนควรมีสิ่งจูงใจให้พนักงานทุกคนลด Footprint รวมถึงกลยุทธ์การลดร่วมกันทั้งบริษัท

7.กระตุ้นคนอื่นๆ สื่อสารสถานะล่าสุดของการทำเรื่อง Climate Neutral และสนับสนุนบริษัทอื่นๆ เปิดตัวแผนของพวกเขา เพื่อให้ท้ายที่สุด สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม จากการที่ทุกบริษัททำร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน

-ที่มา  เรื่อง linkedin
-ที่มา ภาพ freepik

You Might Also Like