Browsing Tag

How To

ACTIVITIES

อีกไม่กี่วันจะมี Safer Internet Day งานระดับโลกประจำปี

2-4 กุมภาพันธ์ 2567…Safer Internet Day เป็นงานระดับโลกประจำปีที่มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน

Continue Reading

NEXT GEN

หากแบรนด์ไม่เพิกเฉยต่อ ESG ตัวอย่างของสิ่งที่จะตาม

30 มกราคม 2567… การยอมรับหลักการ ESG สามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงชื่อเสียงของแบรนด์ที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพทางการเงิน ความผูกพันพนักงาน และความยืดหยุ่นในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่กำลังพัฒนาดังนี้

Continue Reading

NEXT GEN

ยอมรับผลกระทบได้ไหม? หากแบรนด์เพิกเฉยต่อ ESG

29 มกราคม 2567…หากบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ เพิกเฉยต่อการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พวกเขาอาจเผชิญกับผลกระทบด้านลบต่างๆ ต่อไปนี้คือผลกระทบด้านลบที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้น

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

8 แนวทางธุรกิจจะใช้ประโยชน์จาก Biodiversity

24 มกราคม 2567…ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ได้หลายวิธีเพื่อสร้างมูลค่า ส่งเสริมความยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

Continue Reading

ALTERNATIVE

ครูยุคใหม่คือ มืออาชีพ กระตือรือร้น+มีความสามารถรอบด้าน

16 มกราคม 2567…บทบาทของครูในด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การศึกษา ประเด็นสำคัญบางประการที่เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูมีดังนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผื่อเลือกประเด็น “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็น CSR ตามแนวทาง ESG

16 มกราคม 2567…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100)อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการสอนที่พัฒนาไป

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : 7 ขั้นตอนสู่ Climate Neutral ในโลกออนไลน์

28 ธันวาคม 2566…สำหรับผู้ประกอบการหรือ CEO ที่มีเป้าหมายต้องการทำให้บริษัทสะท้อนเรื่องราวด้านความยั่งยืนที่ทำอยู่ ? วิธีพื้นฐานในการทําเช่นนี้ คือ ทำให้ได้รับการรับรองคุณสมบัติ Climate Neutral จุดสำคัญ คือ ต้องเปลี่ยนให้ความคิดริเริ่มที่เดิมมาจากผู้นํา ให้เกิดจากพนักงาน

Continue Reading

NEXT GEN

“เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล : Case Study @พื้นที่แล้งที่สุดแห่งหนึ่ง

10 มีนาคม 2564… เปลี่ยน “แล้ง” ไม่ใช่แค่ “รอด” จัดการน้ำพลิกชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน เพราะ “น้ำคือชีวิต” ถ้าไม่มีน้ำ คนก็อยู่ไม่ได้ SD Perspectives พบผู้คนจำนวนไม่น้อยจึงเลือกที่จะทิ้งถิ่นเกิด อพยพสู่เมืองใหญ่ หอบหิ้วความหวังฝ่ากระแสธารแห่งการต่อสู้ที่เข้มข้น เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่คิดว่าดีกว่า แต่สุดท้ายอาจพบว่าบนเส้นทางในเมืองใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์ความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและความสุขที่ยั่งยืน
Continue Reading