ACTIVITIES

อีกไม่กี่วันจะมี Safer Internet Day งานระดับโลกประจำปี

2-4 กุมภาพันธ์ 2567…Safer Internet Day เป็นงานระดับโลกประจำปีที่มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ปกติวันนี้จะตรงกับวันอังคารที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ปีนี้ตรงกับวันที่ 6 ก.พ.67) โครงการริเริ่มนี้จัดขึ้นครั้งแรกโดยโครงการ Safer Internet ของสหภาพยุโรปในปี 2547 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าหมายหลักของ Safer Internet Day คือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ และส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเด็ก มีความรับผิดชอบและมีน้ำใจมากขึ้นเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะกล่าวถึงข้อกังวลต่าง ๆ เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดีย ความรู้ด้านดิจิทัล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์

องค์กร โรงเรียน และชุมชนทั่วโลกมีส่วนร่วมใน Safer Internet Day โดยการจัดกิจกรรม เวิร์กช็อป และแคมเปญเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางออนไลน์และพฤติกรรมดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ วันนี้เป็นโอกาสสำหรับบุคคลและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ แบ่งปันทรัพยากร และทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

 

You Might Also Like