SD DAILY

เครือสหพัฒน์ บริจาค 50 ล้านบาท ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

15 ตุลาคม 2565… เพื่อนำไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเทียม-สายพิณ โชควัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากทางโรงพยาบาลต่อไป

บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามเครือสหพัฒน์ มอบเงินจำนวน 50 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการมอบเงินในครั้งนี้

อาคารเทียม-สายพิณ โชควัฒนา เป็นอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีความสูง 3 ชั้น ตกแต่งภายนอกอาคารด้วยแผ่นคอนกรีตหนาทุกชั้นโดยรอบอาคาร สร้างต่อเนื่องกับอาคารอีกหลังที่สูง 5 ชั้น โอบล้อมพื้นที่สีเขียวที่อยู่ระหว่างอาคาร เป็นอาคารรุ่นเก่าที่มีการใช้งานมายาวนานผนังและวัสดุอาคารเสื่อมสภาพและชำรุดอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยปรับปรุง รื้อถอนส่วนต่อเติมระบบอาคารที่ชำรุด และแผงคอนกรีตกันแดดรอบอาคาร พร้อมปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร เพื่อรองรับงานบริการสุขภาพและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากทางโรงพยาบาลต่อไป

 

You Might Also Like