SD DAILY

LION x SCGC ยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ เปลี่ยนใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

29 กันยายน 2565…ไลอ้อน ประเทศไทย ผลักดันนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050 ล่าสุดจับมือ SCGC เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับโลกด้วยโซลูชั่น 3 ด้าน นำร่องด้วยการเปิดตัวขวดผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ ที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) ตอกย้ำความเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

สมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัท กำหนดทิศทางในการบริหารธุรกิจภายใต้การนำ “เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะในทุกภารกิจ” มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมุ่งผลักดันนโยบายของไลอ้อนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ ภายในปี 2050

ล่าสุด ไลอ้อน (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นำร่องด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดของผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ และบรรจุภัณฑ์ทั้งชนิดขวดและซองของครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ’ ด้วยโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™) โดยมุ่งเน้นปรับใช้วัสดุที่ดีต่อโลก นำร่องด้วยขวดผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ ที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR)

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และยังเป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) ที่ SCGC ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ต้องการชูคุณสมบัติเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะ และยังเป็นการลดปริมาณขยะลงไปพร้อมๆ กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกของไลอ้อนร่วมกับ SCGC ได้มีการใช้โซลูชั่นพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก SCGC GREEN POLYMERTM ทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่

1.REDUCE การลดการใช้เม็ดพลาสติกลง ด้วยเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี SMX™ ที่ช่วยให้ลดการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตขวด โดยยังคงความแข็งแรงไว้เช่นเดิม
2.RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ โดยร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจรในการเลือกสรรนวัตกรรมพลาสติกที่เหมาะสมกับความต้องการ เป็น Recyclable Packaging Solution เพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (flexible packaging) ให้สามารถรีไซเคิลได้
3.RECYCLE เป็นโซลูชันที่การนำพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือนมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ช่วยลดปริมาณขยะ และลดการใช้ทรัพยากร

นอกจากนี้แล้ว SCGC GREEN POLYMERTM ยังมีโซลูชันด้าน RENEWABLE พัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

 

You Might Also Like