Browsing Tag

SCGC

CIRCULAR ECONOMY

SCGC พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิลรักษ์โลก ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมจับมือยูนิลีเวอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดตัว รีฟิล สเตชัน

4 สิงหาคม 2565…เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” พัฒนาเทคโลยีและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิล ชนิด HDPE จากนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกรีน พอลิเมอร์ (Green Polymer) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ทนทาน คงคุณภาพสินค้าภายใน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

CSR

SCGC เคลื่อน ESG ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง

11 กรกฎาคม 2565…@บ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์ BCG พร้อมต่อยอดด้านนวัตกรรมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 – Global Competition การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับโลก

21 มิถุนายน 2565… ความร่วมมือของ ศศินทร์ x เอสซีจีซี ครั้งนี้แข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับโลกภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้แนวคิด “Striving for a Sustainable World” สำหรับปีนี้ มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 55 สถาบันอุดมศึกษา ใน 19 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น 19 ทีม พร้อมด้วยทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทยอีก 1 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

Continue Reading

CSR

กว่า 10 ปี กับการฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ด้วยแนวคิด “เก็บน้ำดี มีน้ำใช้” SCGC ส่งต่อโมเดล “2 สร้าง 2 เก็บ” สร้างนักวิจัยน้ำ สร้างชุมชนคนน้ำดี สู้ภัยแล้ง @การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านมาบจันทร์

6 มิถุนายน 2565… ที่บ้านมาบจันทร์ เขายายดา จังหวัดระยอง นับเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนอย่างเป็นระบบ เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social, Governance: ESG) ด้วยแนวคิด ‘เก็บน้ำดี มีน้ำใช้’ เป็นโมเดลจัดการน้ำ ‘2 สร้าง 2 เก็บ’ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการข้อมูลและนวัตกรรมจากเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เพื่อร่วมกันฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ป้องกันวิกฤตน้ำท่วม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “ชุมชนคนน้ำดี” อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

World Environment Day 2022 เรามี #โลกเพียงใบเดียว อยู่อย่างยั่งยืนกลมกลืนกับธรรมชาติ

3-5 มิถุนายน 2565…ในจักรวาลมีกาแล็กซีหลายพันล้านแห่ง ในกาแล็กซี่ของเรามีดาวเคราะห์หลายพันล้านดวง แต่มีเพียงโลกเดียว แคมเปญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 #OnlyOneEarth เรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เพื่อปกป้อง และฟื้นฟูโลกของเรา

Continue Reading