CIRCULAR ECONOMY

HomePro x SCGC เปิดตลาด “เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่จากการรีไซเคิล”

2-3 มีนาคม 2567… นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ขับเคลื่อนการรีไซเคิลระบบ Closed-Loop หรือ “First Retailer Making Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Closed-Loop Circular Appliances Collaboration with SCGC”

การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระบบปิดอย่างครบวงจร เปลี่ยนเป็น Green Polymer เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผสานความเชี่ยวชาญกับพันธมิตรด้วยการนำพลาสติกรีไซเคิลจากโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” (Trade In) มาพัฒนาเป็นสินค้ารักษ์โลก (Circular Product) สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอบสนองวัตถุประสงค์ Make Every Change for Better Life

วีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร และธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGCเปิดเผยถึงที่มาของการทำ MoU ครั้งนี้

ผู้บริหารจาก HomePro และ SCGC

การลงนามความร่วมมือนี้ ไม่เพียงตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของทั้งสองบริษัท แต่ยังยกระดับจากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม โดยโฮมโปรจะเป็นผู้จัดหา-คัดแยกประเภทพลาสติกใช้แล้วจากโครงการ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” (Trade In) ให้แก่ SCGC เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น Green Polymer คุณภาพสูง ไปผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ ผลิตเป็นสินค้ารักษ์โลก (Circular Product) ต่อไป ซึ่งพร้อมจำหน่ายช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เป็นต้นไป

นับเป็นมิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สามารถรีไซเคิลพลาสติกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยยังคงคุณสมบัติเช่นเดิมด้วยนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก ภายใต้แบรนด์  SCGC GREEN POLYMERTM ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก GRS (Global Recycled Standard)

เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่จากการรีไซเคิล

“ด้วยระบบ Closed-Loop ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เปลี่ยนผ่านวัตถุดิบที่ไม่ทำให้เกิดของเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ที่สำคัญคือ โฮมโปร และ เอสซีจีซี ได้ผสานความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพลาสติกใช้แล้ว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

 

You Might Also Like