SD DAILY

SD Daily : ยูโอบีxบิ้ว ทรี เทคโนฯ ส่งเครื่องมือให้ SME ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

7 กุมภาพันธ์ 2567…ก่อนขออนุมัติสินเชื่อสีเขียวจากธนาคาร ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เอสเอ็มอี นับเป็นการร่วมผลักดันการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีไปสู่ความยั่งยืนต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก รายงานการศึกษา UOB Business Outlook Study 2023 ประเทศไทยพบว่าร้อยละ 96 ของธุรกิจเอสเอ็มอีใส่ใจแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน แต่มีเพียงร้อยละ 47 นำแนวคิดนี้มาใช้ ร้อยละ 29 ให้เหตุผลว่าขาดความช่วยเหลือด้านการเงินจึงไม่สามารถนำแนวคิดนี้มาปฎิบัติได้อย่างจริงจัง ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จึงจับมือกับ บิ้วทรี เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในการเดินหน้าธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

บริษัทสามารถสมัครบริการสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารยูโอบีในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี โดยต้องทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรบนแพลตฟอร์ม Carbonwize ซึ่งจะช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้องค์กรวางแผนกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การติดตั้งระบบควบคุมความเย็นภายในอาคาร หรือโซลูชันทำน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับการประเมินตามมาตราฐานสากลจากแพลตฟอร์มนี้มาประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ

(จากซ้ายไปขวา) ปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สยุมรัตน์ นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด และ วรากร จิรการุณย์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด

 

สยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Business Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า

“บิ้ว ทรี เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของธนาคารภายใต้โครงการ Sustainability Innovation ที่จัดขึ้นร่วมกับ เดอะฟินแล็ป เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราได้นำเสนอแพลตฟอร์ม Carbonwize แก่ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 รายเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเพื่อช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ”

นัชชา เลิศหัตถศิลป์​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า  ธุรกิจต้องเติบโตแต่การเติบโตของธุรกิจนั้นต้องเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญ และสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี Climate Tech เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถประเมินและบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างครบวงจร ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บข้อมูล เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างอัตโนมัติ และให้รายงานสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานทั้งไทยและสากล โความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากความรับรู้สู่การลงมือทำ vision to action ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพาประเทศไทยไปสู่เป้าการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ในปี 2573 อีกด้วย”

 

 

You Might Also Like