Browsing Tag

Climate Tech

ALTERNATIVE

3 กุญแจสู่ความสําเร็จ ของ Climate Tech

25-26 มกราคม 2566…การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ (Climate Tech )เหมือนกับกำลังทํางานล่วงเวลา เพื่อเร่งแก้ปัญหา จากการที่ความเป็นผู้นําในสาขานี้มีหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร ล้วนต้องสร้างความมั่นใจที่จะคัดหางเสือทีมที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องการเทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่จะได้รับความไว้วางใจจากสังคมในฐานะผู้นําโซลูชันที่ปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบสูง เพื่อต่อสู้กับวิกฤต

Continue Reading