ALTERNATIVE

3 กุญแจสู่ความสําเร็จ ของ Climate Tech

25-26 มกราคม 2566…การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ (Climate Tech )เหมือนกับกำลังทํางานล่วงเวลา เพื่อเร่งแก้ปัญหา จากการที่ความเป็นผู้นําในสาขานี้มีหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร ล้วนต้องสร้างความมั่นใจที่จะคัดหางเสือทีมที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องการเทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่จะได้รับความไว้วางใจจากสังคมในฐานะผู้นําโซลูชันที่ปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบสูง เพื่อต่อสู้กับวิกฤต

Rania Khalaf เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและข้อมูลที่ Inari บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มีภารกิจเน้นเปลี่ยนแปลงการเกษตรและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งเป้าหมาย ต้องการสร้างระบบอาหารโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น แสดงความเห็นว่า การขับเคลื่อนสิ่งนี้จะทำได้สำเร็จ ต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ Resilience-ความยืดหยุ่น Trust-ความไว้ใจ และ Collaboration and communication-การทํางานร่วมกันและการสื่อสาร

ที่มาภาพ คลิกที่ภาพ

ชุมชนเทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศกําลังผลักดันขอบเขตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ การค้นหาเรื่องนี้ มีคําจํากัดความที่ไม่มีใครคุ้นเคยมาก่อน ในฐานะเป็นสิ่งใหม่ ๆ ก็มักจะมีคนลังเลที่จะเปลี่ยน การยอมรับในวงกว้าง ความสงสัยอาจเป็นอุปสรรคยากต่อการเอาชนะ ผู้สร้างงานจะตอบคําถาม กรณีที่กลุ่มเป้าหมายบอกว่า ไม่อยากใช้อย่างไร ?

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การให้หลักฐาน บริบท และทิศทางที่จับต้องได้ เป็นสิ่งทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ ความคิดริเริ่มที่มี การดําเนินการที่ให้แนวทางแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วคืออะไร? แผนระยะยาวที่จะลงมือทำคืออะไร? สิ่งที่กำลังทำในอุตสาหกรรมที่กําลังจะสร้างความแตกต่างคืออะไร ?

ในพื้นที่ เช่น เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นจริงจํานวนมาก ความยืดหยุ่น ยังหมายถึงการพร้อมรับความล้มเหลว เรียนรู้ และปรับตัว เกือบสองทศวรรษที่เป็นจุดตัดของการวิจัยและอุตสาหกรรม บทเรียนสําคัญคือ เมื่อเราตั้งใจก้าวไปข้างหน้า บางขั้นตอนอาจไม่คืบหน้า บางเรื่องอาจถอยหลัง

สิ่งที่ต้องทำ คือ แสดงให้เห็นความหวังและโอกาส และเตือนสมาชิกในทีม เมื่อเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมไปไกล โดยลงมือลงแรงเข้มข้นกว่าเดิม ทีมควรแสดงความยินดี หากเข้าใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เคย

ที่มาภาพ คลิกที่ภาพ

การสร้างนวัตกรรมที่มีความหมาย และส่งผลกระทบวงกว้าง เป็นที่มาของความไว้ใจ ทั้งภายในทีมเอง และสร้างหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้ ซึ่งลดผลกระทบ และเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อลูกค้าได้อย่างมาก การสร้างความไว้ใจมีความสําคัญในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะคิด และปรับใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

สําหรับผู้นําเทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพอากาศที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบที่ซับซ้อนเช่นทุกวันนี้ คน ๆ เดียวทำไม่ได้ เราได้รับความไว้ใจจากความโปร่งใส และการลงมือทำ ความไว้ใจทำให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เกิดพลังเพิ่มเป็นสองเท่า การเข้ามาทำเรื่องนี้ของแต่ละองค์กร ทุกคนต้องลงทุนทั้งเรื่องบุคลากร ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อทำให้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศก้าวหน้ากว่าที่เคยมี เพราะพวกเขาทำภายใต้แนวคิดแบบ Mission-Driven ทุกคนล้วนลงลึกในเรื่องผลกระทบของโครงการที่พวกเขากําลังสร้าง

การสร้างความไว้วางใจ สื่อสารอย่างซื่อตรง และเน้นไปที่การสร้างคุณค่าให้แก่ทีมและพันธมิตร ปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบของโครงการระยะสั้นและระยะยาว คืออะไร ? ตัวชี้วัดความสําเร็จคืออะไร ? บนเส้นทางที่จะไปถึงมาตรฐานที่วางไว้ต้องทำอะไรบ้าง ?

ที่มาภาพ คลิกที่ภาพ

การต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศต้องใช้พลังความคิดของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร การสื่อสารไปจนถึงวิทยาศาสตร์ข้อมูลและอื่น ๆ การทํางานร่วมกันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง

โครงสร้างคุณค่า และการยอมรับแบบดั้งเดิม มักจะอยู่บนวิธีการทํางานข้ามองค์กรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคําแนะนําคือ ลงรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทำทุกอย่างได้เหมาะสม

การทํางานข้ามองค์กร เป็นการทำงานของผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากที่มีความรู้แตกต่างกัน ผู้นําควรให้ความสําคัญกับการสร้างการสื่อสารที่ครบถ้วน ทั่วถึง มีวินัย สิ่งนี้จะใช้เวลานาน และอาจมีปัญหาช่วงแรก ๆ แต่หากใจร้อนก็จะเสี่ยงมากที่จะทำให้เกิดความสับสน

ตัวอย่าง การประชุมการออกแบบดูเหมือนทุกคนเข้าใจเหมือนกันแล้ว แต่กลับพบว่าเข้าใจไปคนละทิศละทาง เช่น คำว่า “vector” ที่นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ และนักชีววิทยา อาจจะคิดถึงสิ่งที่ไม่เหมือนกัน การเอาชนะอุปสรรคของคำศัพท์แบบนี้ต้องใช้เวลา แต่ถ้าทำถูก ในระยะยาว การทุ่มเทจะให้ผลดีกว่าเดิมเป็นสิบๆ เท่า

ภาพ…จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์/KTC Press Trip 2023

 

ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยปกป้องโลก คนที่ใช้สร้างมันขึ้นมาและพยายามทำให้ใช้ได้จริง จึงมีบทบาทสําคัญทั้งสําหรับเป้าหมาย และภาพรวม

ที่มา

 

You Might Also Like