NEXT GEN

รุกการเปลี่ยนแปลงด้วย ”ฉันเป็นคน Generation ทุกคนเท่าเทียมกัน”โดย UN Women @วันสตรีสากล 2020

3-6 มกราคม 2563…ปี 2020 เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดในการขับเคลื่อนการดำเนินการทั่วโลก   เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน Theme นี้สอดคล้องกับแคมเปญใหม่สำหรับสตรีที่เน้นความหลากหลาย  ได้รับการยอมรับว่าเป็นแผนงานก้าวหน้าที่สุดสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และเด็กผู้หญิง สามารถปรับใช้ได้ทุกแห่ง

ปี 2020 เป็นปีที่สำคัญ สำหรับประเด็นความก้าวหน้าด้านความเสมอภาคทางเพศทั่วโลก ขณะที่ชุมชนโลกเห็นรูปธรรมความคืบหน้าเรื่องสิทธิสตรี ตั้งแต่มีการใช้ปฏิญญาปักกิ่ง นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจทำเป็นหมุดหมายช่วงเวลาปรับเปลี่ยนสำคัญในการเคลื่อนไหวเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ: ระยะเวลา 5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน; ในวันครบรอบปีที่ 20 ของมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติฉบับที่ 1325 เกี่ยวกับสตรี ความสงบและความมั่นคง และวันครบรอบปีที่ 10 ของการก่อตั้ง UN Women

ฉันทามติทั่วโลกที่เกิดขึ้น คือ แม้มีความคืบหน้าบางอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นกับสตรีและเด็กหญิงส่วนใหญ่ในโลก กำลังทนทุกข์ทรมานกลับพัฒนาอย่างเชื่องช้า ทุกวันนี้ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่สามารถอ้างว่าได้รับความเสมอภาคทางเพศ อุปสรรคหลายประการยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นกฎหมายและเรื่องวัฒนธรรม สตรีและเด็กหญิงยังคงถูกมองว่าต่ำต้อย พวกเธอทำงานหนักขึ้น รายได้น้อยลงและมีทางเลือกน้อยลง รวมถึงประสบความรุนแรงหลายรูปแบบทั้งที่บ้านและที่สาธารณะ

ทั้งนี้ ปี 2020 เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดในการขับเคลื่อนการดำเนินการทั่วโลกเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน

งานวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ ปี 2020 จะจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ นิวยอร์ก ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น.

งานวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์รวบรวมผู้นำสตรี เด็กหญิง นักกิจกรรมด้านความเสมอภาคทางเพศ Generation ต่อไป โดยมีผู้สนับสนุน ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านสิทธิสตรีซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างปฎิญญาปักกิ่งเมื่อสองทศวรรษที่แล้วมาพบกัน

อีเว้นท์นี้จะแสดงความยินดีกับผู้สร้างเปลี่ยนแปลงทุกเพศทุกวัย และหารือเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถร่วมกันจัดการกับงานส่วนที่ยังไม่เสร็จของการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนในอีกหลายปีที่กำลังจะมาถึง

ที่มา

You Might Also Like